ห่วงเข้าใจผิดบุหรี่สูบน้อย ไม่ก่อโรคร้ายแรง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ห่วงเข้าใจผิดบุหรี่สูบน้อย ไม่ก่อโรคร้ายแรง thaihealth


การสูบบุหรี่แม้จะสูบน้อย แต่ก็ให้โทษกับร่างกาย พบเสี่ยงตายเร็วขึ้น 50% สูบมากกว่า 40 มวนต่อวัน เสี่ยงเพิ่ม 178% แนะช่วงโควิดระบาดเป็นโอกาสเลิกสูบ โทรปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารป้องกันโรคอเมริกา (American Journal of Preventive Medicine ฉบับเดือนเมษายน 2021) ที่ติดตามผู้สูบบุหรี่ 2,008 คน ระหว่าง ปีค.ศ.1999-2000 และ 2013-2014 พบว่า คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน และคนที่สูบน้อยในแต่ละวัน โดยในคนที่ไม่ได้สูบทุกวัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50% คนที่สูบน้อยกว่าวันละ 20 มวน เสี่ยงเพิ่ม 54% สูบวันละ 20-40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 109% และสูบวันละมากกว่า 40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 178% ส่วนในคนที่สูบทุกวัน ความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน 


โดยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสียชีวิตจะลดลง ในคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้นานขึ้น รายงานนี้ลบล้างความเชื่อที่ผิดๆ ของผู้สูบบุหรี่ว่า สูบน้อยๆ ไม่มีอันตราย ทำให้ไม่ยอมเลิกสูบ และเป็นการยืนยันว่า การเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเท่านั้น จึงจะลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่


ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 มีคนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ สูบแบบไม่ทุกวัน 1.3 ล้านคน ขณะที่ในคนที่สูบทุกวัน 1.1 ล้านคนสูบวันละน้อยกว่า 5 มวน มี 1 ล้านคน สูบวันละ 5-10 มวน มี 5.5 ล้านคน ซึ่งคนที่สูบบุหรี่น้อยกว่าวันละ 10 มวน  และโดยเฉพาะคนที่สูบน้อยกว่าวันละ 5 มวนหรือไม่ได้สูบทุกวัน เป็นคนที่ติดบุหรี่ไม่มาก การเลิกสูบอาศัยความตั้งใจที่จะเลิกจริง ก็สามารถเลิกสูบได้โดยไม่ต้องใช้ยาช่วย และจากหลักฐานที่พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 รุนแรงและเสียชีวิต


“จึงอยากเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่วันละไม่ถึง 10 มวน โดยเฉพาะคนที่สูบไม่ถึงวันละ 5 มวนและคนที่สูบแบบไม่ทุกวัน ซึ่งรวมแล้วมีถึง 2.3 ล้านคน ตั้งใจและลงมือเลิกสูบ ซึ่งปีที่แล้วโควิด-19 ระบาดรุนแรงในอังกฤษ มีชาวอังกฤษเลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 1 ล้านคน ทั้งนี้ หากเลิกสูบไม่ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถขอคำปรึกษาวิธีเลิกได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600 หรือปรึกษาโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งโอกาสที่จะเลิกสูบได้จะสูง” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code