ห่วงอุบัติเหตุพุ่งช่วงวันหยุดยาว

ที่มา : เนชั่นทีวี


ห่วงอุบัติเหตุพุ่งช่วงวันหยุดยาว thaihealth


เเฟ้มภาพ


เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เตือนระวังอุบัติเหตุพุ่งวันหยุดยาว ชี้ประชาชนอยากท่องเที่ยว-สังสรรค์-กลับบ้าน หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย หวั่นอุบติเหตุสูงจากดื่มแล้วขับ แนะงดเหล้า-ลดอุบัติเหตุช่วงเข้าพรรษา เริ่มต้นชีวิตใหม่ 


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมฝ่าฟันจนพ้นวิกฤติมาได้ขณะเดียวกันรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายบางมาตรการเพื่อให้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ให้ประมาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด   ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน (วันที่ 4-7ก.ค.63) เป็นเทศกาลสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่คาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากทั้งไปท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้ปริมาณรถบนถนนมีมากแน่นอนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ   


นายพรหมมินทร์  กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยวันละ 35-50 คน หรือมากกว่า 24,000 คนต่อปี  พิการปีละกว่า 5,000 คนและยิ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนย่อมสูงเช่นเดียวกันประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น ทำให้ประชาชนอยากพบปะสังสรรค์  ดื่มฉลองและท่องเที่ยว หลังจากที่มีมาตรการสั่งห้ามมาหลายเดือน จึงกังวลว่าเมื่อมีการดื่มฉลองกันหนักมาก ความเสี่ยงที่จะดื่มแล้วขับ ขาดสติในการขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิตยิ่งเพิ่มขึ้น 


นายพรหมมินทร์  กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุว่า ประเทศไทย ปี 2560 จากผลสำรวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.9 ล้านคนดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 28) โดยกลุ่มอายุที่ดื่มมากที่สุดคือ 25-44 ปี   นอกจากนี้การดื่มเครืองดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดความพิการและโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพิ่มโอกาสเสี่ยงเสียชิวิตจากโรคโควิด-19  เเละยังเพิ่มความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุทางถนนถึง 3 เท่า   ซึ่งพบว่า เดือนที่มีการรณรงค์งดเหล้าช่วยลดผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ลงอย่างเห็นได้ชัด จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนทุกคนให้ใช้ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน (6ก.ค.-2ต.ค.63) ลด ละ เลิก อบายมุข หันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งได้ประโยชน์หลายด้าน เช่น มีเงินเหลือ สุขภาพแข็งแรง ได้พักตับ ห่างไกลโรค ครอบครัวอบอุ่น และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ จนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตในที่สุด    


สำหรับวิธีเตรียมตัวงดเหล้า คือ 1.สร้างแรงจูงใจ  2.ตั้งใจจริง 3.รู้จักปฏิเสธให้เป็น 4.หากิจกรรมทำยามว่าง และ 5.หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง  ทั้งนี้หากมีสงสัยขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า 1413

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ