ห่วงภาคใต้ฝนชุก เฝ้าระวัง 3 โรคระบาด

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ห่วงภาคใต้ฝนชุก เฝ้าระวัง 3 โรคระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลา มี 3 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคหัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค มือ เท้า ปาก ในเด็ก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส


นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเชื้อไวรัสประเภทนี้ เป็นโรคที่ไม่มียารักษา โรคหัดเราก็มีวัคซีนในการป้องกัน โดยในช่วงตุลาคมปี 2561 เราพบสถานการณ์ของการระบาดโรคหัดจำนวนมาก ซึ่งเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันไปเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นประวัติการณ์ในการฉีดวัคซีนโรคหัดในจังหวัดยะลา และเราได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกเครือข่าย ภาครัฐ ที่ช่วยกันรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีน ซึ่งต้องเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องว่า เรายังมีวัคซีนที่จะให้ทุกคนฉีดอยู่ เพราะฉะนั้นให้เข้าไปใช้บริการฉีดวัคซีนได้ที่จุดหน่วยให้บริการใกล้บ้าน หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่


ส่วนโรค มือ เท้า ปาก ก็จะเป็นการระบาดในช่วงวัยของเด็กเล็ก โรคดังกล่าวจะต้องระวังเป็นพิเศษ หากมีอาการติดเชื้อไปแล้วควรให้หยุดโรงเรียน เพื่อลดการระบาดโรค และควรรีบไปพบแพทย์ ซึ่งหากว่ามีอาการหนักก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตลงได้ อันนี้ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษโดยแพทย์


สุดท้าย คือ ไข้หวัดใหญ่ โรคนี้จะเป็นไปตามสภาพอากาศ โดยเฉพาะภาคใต้บ้านเรา ก็จะมีสภาพอากาศที่มีความชื้นอยู่แล้ว และอาจมีการเสียชีวิตได้หากมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ส่วนการดูแลและป้องกันโรคนี้ คือ หลัก 3 อ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคนอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังไม่มีสถานการณ์ หรือสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้น แต่การเฝ้าระวังเราได้มีเตรียมการในทุกโรงพยาบาลไว้แล้ว พร้อมเน้นย้ำว่าทุกพื้นที่ ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Shares:
QR Code :
QR Code