ห่วงดาวน์ซินโดรม ติดโควิดอาการรุนแรง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ห่วงดาวน์ซินโดรม ติดโควิดอาการรุนแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือดาวน์ซินโดรม มักจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ทำให้หากติดโควิด-19 อาการป่วยอาจรุนแรง


นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันเบาหวานโลก องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อีกข้อมูลจากผลการวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร Public Health England (PHE) พบว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตด้วยโรค โควิด-19 มากกว่าบุคคลอื่น โดยจะมีอัตราการเสียชีวิต 451 คนต่อประชากร 100,000 คน


“เนื่องจากผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางประเภท เช่น ดาวน์ซินโดรม มักจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน จึงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้มากขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อื่นๆ ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หากติดโควิด-19 จะมีโอกาสที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน” นพ.โสภณ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code