ห่วงคนไทยต่างแดนประสานกงสุลให้ความรู้

ที่มา : ไทยรัฐ


ห่วงคนไทยต่างแดนประสานกงสุลให้ความรู้ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงกระจายไปหลายประเทศทั่วโลก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งไทยต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรองเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงกระจายไปหลายประเทศทั่วโลก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งไทยต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรองเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนไทยที่พำนักในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญที่ สธ.ห่วงใยพร้อมที่จะสื่อสารสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยและเป็นกำลังใจในการก้าวผ่านโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ซึ่งในเบื้องต้น สธ.ได้ขอความร่วมมือกรมการกงสุลส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและสุขอนามัยส่วนบุคคลไปยังกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ


"ขอให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือต้องเริ่มจากตัวเอง สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. ดูแลสุขภาพ โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ โรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารในประเทศที่พำนักอาศัย" รมช.สาธารณสุขกล่าว


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้จัดทำสื่อความรู้สร้างสุขอนามัยด้วยหลัก 3 ล.คือ 1.ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 2.เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และ3.ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน.

Shares:
QR Code :
QR Code