“หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต” เทศกาลอาหารปลอดภัยภาคใต้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


“หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต” เทศกาลอาหารปลอดภัยภาคใต้ thaihealth


เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 16 เพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต”


นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก สร้างบรรยากาศสีสันความสุขให้กับประชาชนชาวปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี จึงร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 16 เพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต” วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


“หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต” เทศกาลอาหารปลอดภัยภาคใต้ thaihealth


โดยกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม จากร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี อาหารทะเล ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล การจำหน่ายอาหารแปรรูป สินค้าโอทอป ที่มีคุณภาพและราคาประหยัด จากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ จากพาณิชย์จังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้จากชานอ้อย ใบตอง พิเศษสุดสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใส่อาหาร เช่น ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า จะได้รับส่วนลดในการซื้ออาหารจากร้านค้า เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น ดนตรี การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแข่งขันเชพกระทะเด็ก อื่นๆ นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การตรวจคุณภาพอาหาร จัดโซนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และไร้แอลกอฮอล์ บริการนวดแพทย์แผนไทย พร้อมมุมถ่ายภาพที่ระลึก (Check-in) จะมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม เวลา 17.30 น.


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวปัตตานี จังหวัดใกล้เคียงและผู้สนใจ มาร่วมชม ช้อป ชิม ซื้ออาหารและสินค้ามากมายได้ ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code