หากสงสัยว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสี่ยง

ที่มา : หนังสือเมื่อมีลูกชายวัยรุ่น


หากสงสัยว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสี่ยง thaihealth


แฟ้มภาพ


วัยรุ่นชายมีโอกาสเสี่ยงต่อสุราและยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่นหญิง เพราะเป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน อาจเริ่มจากบุหรี่ สุรา ลามไปถึงยาเสพติด พ่อแม่จึงต้องสอนให้ลูกเกิดความนับถือตนเอง ให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีค่าภายใต้ขอบเขตความสามารถและความถนัดที่ลูกมี ซึ่งอาจรวมไปถึงการสนับสนุนให้เล่นกีฬา ดนตรี ทำกิจกรรม หรือเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น


หากสงสัยว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสี่ยง


1.พูดคุยลองหยั่งเชิง ถามความพร้อมของลูกในการเผชิญปัญหายาเสพติด เช่น ถามว่าถ้าบังเอิญเพื่อนชวนไปเสพยาเสพติดจะพูดอย่างไร ถ้าเขามีความคิดที่จะป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วก็ให้สนับสนุน เป็นต้น


2.เชื่อมโยงกับเครือข่ายรอบชีวิตของลูกเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลโดยเข้าถึงกลุ่มเพื่อนของลูก ยอมรับเพื่อนของลูก และต้อนรับให้เข้ามาทำกิจกรรมที่บ้าน


3.แสดงให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นศัตรูร้าย ที่จะมาทำลายลูก หากมียาเสพติดเข้ามา พ่อกับแม่จะทำทุกอย่างเพื่อขจัดออกไป


4.เฝ้าระวัง โดยการสังเกตผลการเรียน พฤติกรรม สุขภาพจิต สุขภาพกาย บุคลิกภาพ การใช้จ่ายเงิน และเมื่อใดที่เห็นชัดว่ามีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นให้รีบเข้าไปแก้ปัญหาโดยเร็วทันที

Shares:
QR Code :
QR Code