หวั่นเด็กเลียนแบบพฤติกรรมจากละคร

กรมสุขภาพจิตชี้หลายฉากในละคร “ทองเนื้อเก้า” มีถ้อยคำและใช้พฤติกรรมรุนแรงหวั่นเด็กเลียนแบบ หลังจากสถิติของศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปี 

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยว่า จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติของศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปี กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด

ทั้งนี้ในปี 2555 ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 90-95 มีเด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศเฉลี่ยวันละ 5 คน ยังไม่รวมความรุนแรงที่แฝงตัวอยู่อย่างเงียบๆ ไม่ได้ตกเป็นข่าวอีกจำนวนมาก โดยผลวิจัยของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (child watch) ที่สำรวจในกลุ่มเด็กเยาวชน 150,000 คนทั่วประเทศ พบว่า เด็กระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้ง ปวช. และ ปวส. ตกอยู่ในวังวนของการใช้ความรุนแรง การใช้กำลังระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ประมาณ 1 ใน 10 หรือประมาณ 700,000 คน จากจำนวนนักเรียนในระดับนี้ทั้งหมด สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเด็กได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นรวมทั้งการนำเสนอของสื่อต่างๆ

“อย่างละคร ทองเนื้อเก้า ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ แม้โดยเนื้อหาของเรื่อง ผู้แสดง จะเป็นสิ่งที่ดี ให้ข้อคิดแก่ผู้ชมแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากให้ระวังคือ การดูแลเด็กในระหว่างการชมละครที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญให้มาก เพราะหลายฉาก มีถ้อยคำและพฤติกรรมของความรุนแรงที่เด็กอาจจะซึมซับได้ ไม่ว่าจะเป็นฉากดื่มสุรา เล่นการพนัน ทุบตี ด่าทอ และการทะเลาะกันระหว่างสามี ภรรยา” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code