หลีก-ปิด-ใช้-เลี่ยง-ลด ใช้หน้ากากถูกวิธีป้องฝุ่นพิษ

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


หลีก-ปิด-ใช้-เลี่ยง-ลด ใช้หน้าแมสถูกวิธีป้องฝุ่นพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


คพ.ระบุ5มาตรการ “หลีก-ปิด-ใช้-เลี่ยง-ลด” ป้องฝุ่นพิษ แนะใช้หน้ากากอย่างถูกวิธี เตือนหากพบมีกักตุนเพื่อการโก่งราคาหน้ากากอนามัย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐานอยู่ จึงอยากแนะนำให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองในเบื้องต้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ มี 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด”


นายประลอง กล่าวต่อว่า 1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชม.ในที่โล่งแจ้ง และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว


อธิบดีคพ. กล่าวว่า ส่วนวิธีการใช้หน้ากากป้องกัน รวมถึงการควบคุมราคาหน้ากากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยดังนี้ 1.เลือกใช้หน้ากากอนามัยกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า2.5 ไมครอนที่ได้มาตรฐาน 2. ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า กดส่วนที่เป็นโลหะให้กระชับแน่นกับสันจมูก 3. เลือกขนาดที่เหมาะ ครอบได้กระชับกับจมูก และใต้คาง ควรแนบกับกับใบหน้า 4. ควรทิ้ง เมื่อพบว่าหายใจลำบาก หรือ ภายในหน้ากากสกปรก 5. หากเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน และ 6. ถ้าสวมใสแล้วมีอาการมึนงงหรือ คลื่นไส้ควรหลบไปอยู่ที่ที่ปลอดมลพิษอากาศ ถอดหน้ากากออกและปรึกษาแพทย์


“ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หน้ากากสำหรับการควบคุมราคาหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน ได้ให้การค้าภายในจังหวัด ต่างๆ ทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตรวจสอบปริมาณหน้ากากอนามัย พร้อมกำชับให้พาณิชย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสอดส่อง หากพบกักตุนเพื่อโก่งราคาในช่วงนี้ จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะถือเป็นการเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนประชาชน โทษกักตุนค่อนข้างสูงจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีคพ. กล่าวย้ำ


อธิบดี คพ. กล่าวว่า ส่วนมาตรการระยะยาวที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง การแก้ไขปัญหาระยะยาวเป็นการลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดย 1.การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 / 6 2. ส่งเสริมและผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารไฟฟ้า รวมทั้งรถโดยสารไฮบริด 3. การพิจารณาปรับลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใช้งาน การเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า 4.การพิจารณาจัดโซนนิ่งจำกัดจำนวนรถเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 5. การเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมทั้งโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นที่กทม.โดยเร็ว

Shares:
QR Code :
QR Code