หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ลดมะเร็งผิวหนัง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ลดมะเร็งผิวหนัง thaihealth


แฟ้มภาพ


มะเร็งผิวหนัง สามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้และจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า มะเร็งที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังเกิดได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังนั้นๆ ดังนั้นความร้ายแรงจึงขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งด้วย ถึงแม้ว่ามะเร็งผิวหนังอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณอื่น แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานก็มีโอกาสกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสามารถค้นหามะเร็งผิวหนังได้ในระยะเริ่มต้น การรักษาให้หายขาด และมีประสิทธิภาพก็ยิ่งทำได้ดีมากขึ้น โดยสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง เกิดได้หลายปัจจัย ได้แก่ แสงแดด การได้รับสารเคมีบางชนิด แผลเรื้อรัง และโรคทางพันธุกรรมบางชนิด


พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงการวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังว่า ต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังทางพยาธิวิทยา โดยเป็นการตรวจดูเซลล์ที่เป็นมะเร็งโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนัง สามารถค้นหามะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นด้วยตัวเองง่ายๆ ดังนี้


1. มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว อาจมีอาการปวดหรือไม่ปวดก็ได้ 2.ก้อนที่ผิวหนังที่มีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกได้ง่าย 3. แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือแผลที่เกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผลเป็น หรือบริเวณแผลไฟไหม้มาก่อน 4.รอยโรคที่มีสีดำหรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจนและมีแผลเกิดขึ้น 5.ไฝที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง สีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีสีขาวเกิดขึ้น หรือสีน้ำตาลดำไม่สม่ำเสมอ มีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าในคนเอเชีย 6.ผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา


เมื่อค้นพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวหนัง ควรพบแพทย์เพื่อวางแผนแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูแลตนเอง 1.หลีกเลี่ยงจากแสงแดดซึ่งเป็นการป้องกันมะเร็งผิวหนังที่ดีที่สุด 2.หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เช่น ไม่รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสารหนู 3.หมั่นสังเกตความผิดปกติของไฝหรือขี้แมลงวัน หากมีความผิดปกติ เช่น ไฝที่เป็นมีผื่นหรือก้อนที่โตเร็วกว่าปกติ มีสีเปลี่ยน, มีแผลเรื้อรังที่ไม่หายและขยายออก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 4.ใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน 5.สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด สวมหมวกปีกกว้าง หรือกางร่ม 6. ควรเริ่มป้องกันแสงแดดตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังในระยะยาว

Shares:
QR Code :
QR Code