หลักคิด 9 ก่อนกิน เปลี่ยนก่อนป่วย

ที่มา : คู่มือ ก กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม


หลักคิด 9 ก่อนกิน เปลี่ยนก่อนป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


รีบเปลี่ยนการกิน ก่อนที่จะป่วย ด้วย หลักคิด 9 ก่อนกิน


1.กินอาหารครบ 5 หมู่


2.เลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัด


หวาน 6 – มัน 6 – เค็ม 1


3.กินในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ


ทำงานน้อยกินน้อย  ทำงานหนักกินมากหน่อย  กินให้เหมาะกับวัยและกิจกรรมของตนเอง


4.ออกกำลังกายให้เหมาะกับวัยและอาหารที่บริโภค


ถ้ากินอาหารมากเกินความต้องการ  ร่างกายก็จะเก็บสะสมไว้เป็นไขมัน  เมื่อพลังงานที่ได้รับมากเกินทุกๆ 7,700กิโลแคลอรี่  น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 กิโลกรัม


5.หมั่นดูแลน้ำหนักตัว


รักษาดัชนีมวลกายให้ต่ำกว่า 23 รอบพุงไม่เกิน 36 นิ้ว (ชาย) ไม่เกิน 32 นิ้ว (หญิง)


6.ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย


วันละ 1-2 แก้ว  เลือกดื่มนมจืด  นมพร่องมันเนย นมไขมันต่ำ


7.เลิกบุหรี่ ยาเสพติด


8.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


9.ผ่อนคลายจิตใจ

Shares:
QR Code :
QR Code