หยุดสูบ ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : สสส


ภาพประกอบจาก สสส.


หยุดสูบ ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


 หมอหทัย เตือน สิงห์อมควันมีความเสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนไม่สูบ ไม่อยากเสี่ยงควรเลิกบุหรี่ทันที 


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551) เปิดเผยว่า ได้มีรายงานวิจัยที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีผลทำให้ปอดอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้ที่รายงานเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยจากสหราชอาณาจักร คือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ มหาวิทยาลัย Trent และ ศ.เดอร์ เลวิส แห่งมหาวิทยาลัยแวนเซีย ส่วนจากสหรัฐฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก โดยได้ทำการทดลองในหนูทดลอง พบว่า นิโคตินที่ผ่านเข้าปอดหนูทดลอง มีผลทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด ปอดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ช้าลง ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 


“ช่วงเวลาที่โลกกำลังมีการระบาดของโรคนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นักสูบบุหรี่ไทย จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สูบบุหรี่ที่มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถเลิกสูบได้ด้วยการหักดิบเลิกสูบ ส่วนผู้สูบที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (โทรฟรีทุกเครือข่าย) ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code