หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ครั้งที่ 4

featured

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 4 พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและเสวนาในหัวข้อ “อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็วในเขตเมือง” มอบหมวกนิรภัยและแจกสติ๊กเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” รณรงค์สร้างจิตสำนึกหวังให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ลดความเร็วเขตชุมชน ชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3wQt4PX

Shares:
QR Code :
QR Code