หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 2


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.


หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


“ทางม้าลาย” เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ความปลอดภัยของคนข้ามถนน แต่ในความเป็นจริง กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชน ขณะข้ามถนนบนทางม้าลาย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความสูญเสีย และความสะเทือนใจแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดจากการไม่เคารพกฎหมาย รวมทั้งการขาดจิตสำนึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนน


ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำ กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ และเคารพกฎจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี โดยความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตห้วยขวาง สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน


หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า วุฒิสภา สสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเชื่อว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายเป็นทางข้ามถนนจะก่อให้เกิดกระแสความรู้สึกร่วมกันในการที่เราจะรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของการข้ามทางม้าลาย และการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นอกเหนือจากการรณรงค์ให้รถหยุดให้คนข้ามทางม้าลายแล้ว ก็จะรณรงค์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาทางม้าลาย ปรับปรุงทางม้าลายให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่เคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ทางม้าลายเป็นทางข้าม ด้วยการชะลอรถก่อนถึงเขตทางม้าลาย ไม่เปลี่ยนช่องทางการเดินรถ ไม่แซงรถในช่องทางที่ใกล้ถึงทางม้าลาย รวมทั้งการให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ


“มั่นใจว่าด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เราจะช่วยกันทำต่อจากนี้ไป จะสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมไทย คือ ทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อกัน และอยากรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำให้สังคมมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น การสูญเสียที่เราเคยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการข้ามทางม้าลายเฉลี่ยปีละประมาณ 200 คน ก็จะค่อย ๆ หายไปจากสังคมไทย เชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนทำได้ สิ่งที่เราหวังไว้ก็จะไม่ไกลเกินความเป็นจริงอย่างแน่นอน” นายสุรชัย กล่าว


หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนบนทางม้าลาย ทั้งการสื่อสารรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก มุ่งสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้รถใช้ถนน ว่าควรหยุดรถให้คนข้ามถนนที่ตรงทางข้าม ส่วนคนเดินเท้าก็ควรข้ามถนนที่ทางข้าม และต้องระมัดระวังให้มาก ก่อนตัดสินใจข้ามถนน จากกรณีอุบัติเหตุของคุณหมอกระต่าย เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนความสูญเสีย ทั้งผู้ที่ต้องเสียชีวิต หรือกลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิต จากพฤติกรรมการขับขี่อันตราย เช่น ขับเร็ว ดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของความสูญเสีย รวมถึงปัญหาในเชิงระบบที่ยังต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขร่วมกันต่อไป


“การใช้ความเร็วรถที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากเกิดการชนจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้ถึง 90% หากเราใช้ความเร็วที่ปลอดภัยนี้ หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล เขตชุมชน ตลาด และชะลอรถเมื่อถึงทางข้าม ก็จะช่วยให้ไม่ต้องมีคนเดินเท้าต้องเสียชีวิต และในภาพรวมก็จะช่วยลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของคนไทยได้มากขึ้น” ดร.สุปรีดา กล่าว


หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


การดำเนินงานสำคัญ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุ มีดังนี้


1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ และเพิ่มพฤติกรรมความปลอดภัย


2. สร้างสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เยาวชน และวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งเน้นทำงานในพื้นที่จุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุสูง


หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าจะช่วยสร้างความตระหนัก และลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ เพราะเราทุกคนต่างรู้ดีว่าหากเกิดความสูญเสียขึ้นในแต่ละครั้ง ไม่สามารถมีสิ่งใดมาชดเชยความสูญเสียนั้นได้เลย ขอชวนคนไทยร่วมกันลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน “ร่วมกันหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หยุดอันตรายบนท้องถนน”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ