หมั่นล้างมือทุกครั้ง ใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ

จำนวนดาวน์โหลด : 6 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code