หมั่นดูแลสุขภาพ เลี่ยงไข้หวัดใหญ่หน้าหนาว

ในช่วงฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นลง กลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ


หมั่นดูแลสุขภาพ เลี่ยงไข้หวัดใหญ่หน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นลง กลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ จากรายงานสถานการณ์ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 13 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วย 69,275 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 106.37 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 28 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร ซึ่งอาการของคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จะเริ่ม มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ไอ เมื่อมีอาการควรนอนพักผ่อนให้มาก ดื่มน้ำบ่อยๆ ถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวหรือกินยา ลดไข้ตามแพทย์สั่ง อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ภายใน 2-7 วัน แต่หากมีอาการไอมากขึ้น หรือมีไข้สูงนานเกิน 2 วัน  ควรไปพบแพทย์ทันที


โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ มีโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ โรคไข้หวัดใหญ่ยังสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย ที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการไอ จามรดกัน หรือติดต่อทางอ้อมโดยเชื้อไวรัสติดมากับมือ ผ้าเช็ดหน้า หรือแก้วน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจาย และติดต่อระหว่างกันได้ง่าย จึงต้องมีการคัดกรองเด็กป่วย หากพบว่าเด็กมีอาการตัวร้อน ง่วงซึม มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ต้องแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน และหยุดพักรักษาตัวที่บ้านอย่างน้อย 2-3 วัน หรือจนกว่าจะหายปกติ


"เมื่อเด็กหาย 2-3 วันแรกไม่ควรให้คลุกคลีกับเด็กอื่นๆ ควรจัดให้อยู่ในห้องแยก กรณีไม่มีห้องแยกใช้ผ้าม่านหรือฉากกั้นเป็นสัดส่วนและแยกห่างจากเด็กอื่นอย่างน้อย 1 เมตร แยกของเล่น และของใช้ต่างๆ จากเด็กอื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและง่ายต่อการทำความสะอาด สอนให้เด็กทุกคนล้างมือบ่อยๆ และปิดปากปิดจมูก เวลาไอ จามทุกครั้ง หรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า จัดสภาพแวดล้อมให้แสงแดดเข้าถึง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก"


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code