หมั่นดูแลร่างกายให้สะอาด เลี่ยงโรค มือ เท้า ปาก

สสจ.เชียงใหม่เตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก แนะหมั่นดูแลความสะอาดร่างกาย


หมั่นดูแลร่างกายให้สะอาด เลี่ยงโรค มือ เท้า ปาก thaihealth


นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส โดยโรคนี้จะติดต่อกันโดยตรงจากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย และอุจจาระของ ผู้ป่วย อาการป่วยจะเริ่มจาก มีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก มักพบที่ ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปาก ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วย มักพบในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมักพบในสถานที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และอยู่กัน อย่างแออัด


ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังงานระบาดวิทยาฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ของ สสจ.เชียงใหม่ รายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี 2558 นี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2558 พบจำนวนผู้ป่วย จำนวน 355 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 15-24 ปี โดย 3 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ฝาง จอมทอง และ อ.สันป่าตอง


ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้มีการเฝ้าระวัง โดยวิธีที่ลดการเจ็บป่วยดีที่สุดคือการป้องกัน การรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เป็นต้น


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ