“หมอเดว” ชี้ ครม.อนุมัติ ขรก.ชายลาเฝ้าภรรยาหลังคลอดช่วยสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

ข้าราชการชายเฮ ครม.อนุมัติให้ลาไปเฝ้าเมียหลังคลอดได้ 15 วัน แต่มีข้อแม้ ต้องเป็นเมียโดยชอบตามกฎหมาย

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอระเบียบว่าด้วยการลาราชการ โดยให้สิทธิ์ข้าราชการชายช่วยดูแลภรรยาโดยชอบตามกฎหมายที่คลอดบุตรติดต่อกันครั้งละ 15 วัน

“นายกฯ สั่งการให้ข้าราชการที่จะลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตรจะต้องมีหนังสือรับรองจากภริยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยถือให้เป็นสิทธิ์การลาประเภทหนึ่งที่ยังได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลาดังกล่าว” นายวัชระแถลง

นายวัชระกล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยการลาราชการยังให้สิทธิ์เพิ่มวันลา เพิ่มวันพักผ่อนประจำปี สำหรับข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 10-15 วัน โดยเพิ่มวันลาพักผ่อน 5 วัน สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศกำลังพัฒนา ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศที่ยากลำบาก เช่น แอฟริกา สามารถลาได้ 10 วัน และยังได้เพิ่มเติมการให้สิทธิ์ข้าราชการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพได้ 2 เดือน

สำหรับขอบเขตระเบียบนี้จะบังคับใช้กับข้าราชการ 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการ กทม.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวแสดงความคิดเห็นการให้สิทธิ์ข้าราชการชายลาหยุด 15 วันสำหรับกรณีภรรยาหลังคลอดว่า เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น ภรรยาได้รับขวัญกำลังใจจากสามีที่มาช่วยเลี้ยงลูก ทำให้ภรรยามีสุขภาพจิตดีและน้ำนมแม่ไหลมากขึ้น พ่อกับลูกก็มีความรักความผูกพันเช่นเดียวกับความรักของแม่กับลูก พ่อก็จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ชายจะต้องใช้สิทธิ์ลาหยุด 15 วันให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง ไม่ควรใช้เวลาช่วงนี้ไปทำธุระอย่างอื่น ส่วนเรื่องแย่งกันเลี้ยงลูกเป็นเรื่องเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้

“ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดเล็กลงและมีความสัมพันธ์กันน้อยลง การให้สิทธิ์ผู้ชายลาหยุด 15 วันไปดูแลภรรยาจะลดปัญหาครอบครัวได้ ผมคิดว่าจะช่วยลดอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสอีกด้วย” รศ.นพ.สุริยเดวเผย

นางงามตา รอดสนใจ นักวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ผู้ชายจะช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงลูกของแม่หลังคลอดและสูญเสียพลังทางร่างกาย ช่วยให้ภรรยามีกำลังใจและอารมณ์แจ่มใส สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้พ่อลูกใกล้ชิดกันและบทบาทความเป็นพ่อมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้านนายวันชัย บุญประชา กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว บอกว่า จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น และถือเป็นภารกิจใหม่ของพ่อที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูกแรกเกิด โดยเฉพาะหากเป็นลูกคนแรก ก็จะทำให้ภรรยามีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี ความเป็นพ่อก็จะซึมซับอยู่ในฝ่ายผู้ชายเหมือนความเป็นแม่ ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะอาจจะมีผู้เลี้ยงหลายคนทั้งพ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ ก็ควรรับฟังความคิดกัน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code