หมอฟัน เผย กินหมาก-ดูดบุหรี่ ต้นตอมะเร็งช่องปาก

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


หมอฟัน เผย กินหมาก-ดูดบุหรี่ ต้นตอมะเร็งช่องปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


ทันตแพทย์ ชี้ กินหมาก-สูบบุรี่' สาเหตุมะเร็งช่องปาก จ่อคิกออฟคัดกรองเข้ม คาดปี 62 เห็นเป็นรูปธรรม หวังช่วนเหลือผู้ป่วยทันท่วงที


รศ.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แถลงข่าวเปิดตัวตำราภาพ Atlas of Oral Diseases ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับการรักษาโรคในช่องปาก ว่า ตนได้มีแนวคิดในการยกระดับการทำงานขฟองทันตแพทย์ทั่วประเทศไทยให้เป็นแพทย์ช่องปาก ขยายขอบข่ายการทำงานจากการรักษาฟันไปสู่การรักษาโรคในช่องปาก เช่น มะเร็งในช่องปาก ที่ถือเป็นโรคที่พบมากทั่วโลก มากกว่าปีละ 5 แสนคน และเป็นสาเหตุให้เกิดการตายมากกว่าปีละ 2.5 แสนคน ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ปี 2560 จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งริมฝีปากและช่องปากติดอันดับที่ 6 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นอันดับ 4 ซึ่งสาเหตุหลักในปัจจุบันจากการวิจัยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการกินหมากเป็นหลัก และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆด้วย อาทิ การสูบบุหรี่ ทั้งนี้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ยังขาดแคลนบุคลากรทางทันตแพทย์ โดยทั่วประเทศมีทันตแพทย์เพียง 2 หมื่นกว่าคน ซึ่งจำนวนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆออกไป มีเพียงส่วนหนึ่งที่ยังคงเน้นในสาขาด้านรอยโรค ตนจึงได้ความพยายามในการผลักดันให้มีตำราภาพ Atlas of Oral Diseases ฉบับภาษาไทย ที่เป็นของขวัญอันล้ำค่าต่อแวดวงการศึกษาของทันตแพทย์ไทยและต่อคนไทยทุกคน เนื่องจากตำราภาพเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาขั้นสูงสำหรับทันตแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความชำนาญด้านการวินิจฉัยโรคต่างๆ ในช่องปาก ด้านพยาธิวิทยาการก่อโรค การวินิจฉัยด้วยภาพรังสี และการรักษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ


รศ.ทพ.สรสัณห์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในอนาคตทางทันตแพทย์ในประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นปัญหาหรือผลกระทบที่ได้รับจากโรคมะเร็งในช่องปาก จึงได้มีการคิดแคมเปญการคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากให้กับประชาชนทั่วประเทศฟรี โดยแคมเปญดังกล่าวตะมีลักษณะคล้ายๆกับการคัดกรองมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งปากมดลูก โดยจะเปิดการคัดกรองทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตราฐานจากการวิจัยที่พบว่าในช่วงอายุดังกล่าวจะมีโอกาสเสี่ยงและพบมากที่สุด คาดว่าในช่วงปี 2562 จะมีการคิกออฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code