หมอประเวศชี้โลกป่วย ใช้สิทธิมนุษยชนรักษา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศ.นพ.ประเวศวะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมของบุคคล” ในการประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่โรงแรมแชงกรี-ลา ว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นทั่วโลก มนุษย์ต้องผจญกับโรคร้าย ความยากจน ความหวาดกลัวความหิวโหย อคติ ความขัดแย้ง ความรุนแรง สงคราม และการกระทำที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา

“ทางชีววิทยา มนุษย์มาพร้อมกับศักยภาพในการมีชีวิตอยู่กับศักดิ์ศรีความเสมอภาค ความเป็นพลเมือง และมีจิตใจสงบเยือกเย็น ถึงแม้ว่าตามหลักชีววิทยามนุษย์จะกำเนิดมาจากสัตว์ แต่มนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่สัตว์ไม่มีคือ สมอง หรือความฉลาด ความใส่ใจ ความบริสุทธิ์ใจซึ่งสมองส่วนนี้เองที่ทำให้มนุษย์เป็นคนอย่างสมบูรณ์” ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่าแนวคิดหลักของการประชุมครั้งนี้คือสิทธิในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกใหม่ แต่ละส่วนนี้จะเป็นจุด

กลยุทธ์นำไปสู่ส่วนอื่นๆ อีก 4 ส่วน ดังนั้น ทั้ง 5 ส่วนนี้ต่างบูรณาการและพัฒนากันและกัน สันติภาพเป็นผลสืบเนื่องของการบูรณาการการพัฒนาระบบสิทธิมนุษยชน สันติภาพจะเยียวยาโลก

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 17 ประเทศได้แก่ ไทย อัฟกานิสถาน ออสเตรเลียอินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซียมองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ศรีลังกา ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์เกาหลีใต้ และติมอร์เลสเต้ เข้าร่วม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code