หมอชี้ กฎเหล็กการบินไทย ห้ามอ้วน ดีต่อพนักงาน

หมอชี้ กฎเหล็กการบินไทย ห้ามอ้วน ดีต่อพนักงาน การแพทย์ชี้ชัด น้ำหนักเหมาะสม สร้างโอกาสมีสุขภาพดีกว่า ลดโรคแทรกซ้อน ติง 6 เดือนลดน้ำหนักอาจเร็วเกินไปส่งผลให้ใช้วิธีลดน้ำหนักแบบผิดๆ แนะวิธีคุมน้ำหนักที่ถูกต้องไม่ควรลดน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมต่อเดือน


หมอชี้ กฎเหล็กการบินไทย ห้ามอ้วน ดีต่อพนักงาน


นพ.ฆนัท ครุธกูล ผู้จัดการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกกฎให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ห้ามมีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินมาตรฐาน และให้เวลาปรับปรุงภายใน 6 เดือน หากไม่สามารถทำได้ต้องเปลี่ยนหน้าที่การทำงานนั้นว่า นโยบายให้พนักงานควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะทางการแพทย์มีข้อมูลระบุว่า ผู้ที่มีน้ำหนักในเกณฑ์มาตรฐานจะมีโอกาสมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกิน  เพราะโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อกระดูกเสื่อม โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งบางประเภท เป็นต้น


“การควบคุมน้ำหนักเป็นเรื่องที่ดี แต่ให้เวลาลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลา 6 เดือนนั้น อาจเป็นช่วงเวลาที่เร็วเกินไป อาจส่งผลให้ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน เลือกใช้วิธีลดน้ำหนักอย่างผิดๆ เช่น อดอาหาร หรือการใช้ยาลดน้ำหนัก เป็นต้น โดยการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ควรลดได้ในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 2 กิโลกรัม หากมากกว่านี้จะอันตรายต่อสุขภาพ” นพ.ฆนัท  กล่าว


นพ.ฆนัท กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า 90% ของผู้ที่เคยพยายามลดน้ำหนัก แล้วกลับมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เกิดจากพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง จึงควรเริ่มจากปรับพฤติกรรมการรับประทาน โดยไม่ใช้วิธีการอดอาหาร แต่ใช้วิธีการปรับลดปริมาณอาหารประเภทแป้ง-ไขมัน-ของหวาน ในแต่ละมื้อลง เปลี่ยนมาเน้นผัก-ผลไม้ที่รสไม่หวาน ทานโปรตีนจากปลาแทนเนื้อสัตว์อื่น และควรหลีกเลี่ยงอาหารว่างประเภทเค้ก ไอศครีม น้ำหวาน และน้ำอัดลม เพื่อป้องกันน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยวิธีการปรับน้ำหนักหรือดัชนีมวลกาล ควรเลือกวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งหากบริษัทต้องการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน ควรกำหนดเป็นนโยบายระยะยาว ที่เน้นปรับสภาพแวดล้อม เช่น สร้างโอกาสการออกกำลังกายในชีวิตการทำงานปกติ จัดระเบียบเมนูอาหารพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการห้ามพนักงานอ้วนดังกล่าว  นอกจากเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นมาตรการที่จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีอีกด้วย


 


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.
 

Shares:
QR Code :
QR Code