หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


/หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง


แฟ้มภาพ


ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลักสุกร้อนสะอาด


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่มากับอาหารน้ำจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และการสัมผัสผู้ป่วย หรือสิ่งของที่มีเชื้ออยู่แล้ว นำนิ้วเข้าปากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้


จากสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปี 2563 ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 802,637 รายเสียชีวิต 4 รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและช่วงเดือนที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเดือนมกราคม สำหรับการรักษาโรคอุจจาระร่วงนั้นเป็นการรักษาตามอาการ โดยการป้องกันภาวะขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียออกจากร่างกาย รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย หากมีอาการรุนแรง หรือไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกรับประทานอาหาร และปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดี โดยยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code