หน้าร้อนเสี่ยงท้องร่วง แนะวิธีป้องกัน

กรมอนามัยเตือนหน้าร้อนเสี่ยงท้องร่วงแนะวิธีป้องกัน


หน้าร้อนเสี่ยงท้องร่วง แนะวิธีป้องกัน thaihealth


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียไวรัสทำให้จุลินทรีย์ดังกล่าวขยายตัวเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วหากปนเปื้อนอยู่ในอาหารก็จะทำให้บูดเสียง่าย ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์และอหิวาตกโรค


จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในช่วงเดือนมกราคมมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยกว่า 250,000 ราย จาก 77 จังหวัด โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 1 ปี รองลงมา คือ อายุมากกว่า 65 ปี และอายุระหว่าง 15-24 ปี ตามลำดับภาค ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับประชาชนจึงควรเลือกซื้อ อาหารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ราชการ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ หรือร้านอาหาร แผงลอย ที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เลือกเนื้อสัตว์ อาหารทะเลที่สด ไม่มีสีและกลิ่นผิดปกติ เก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส


สำหรับผู้ที่ซื้อจากรถเร่จำหน่ายอาหารหรือรถพุ่มพวง ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากอาหารที่จำหน่ายในรถเร่นั้นมีการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลส่วนมากจะแช่น้ำแข็งในตู้แช่ซึ่งอุณหภูมิไม่เพียงพอ ทำให้เน่าเสียง่าย ส่วนอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกไว้ หากสังเกตว่ามีฟองก๊าซ เกิดขึ้นในถุงไม่ควรซื้อ หลีกเลี่ยงอาหาร ขนม ที่มีส่วนผสมของกะทิ เนื่องจากบูดเสียได้ง่าย


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code