หน้ากากอนามัย ควรใช้เพียงครั้งเดียว

ที่มา : มติชน


หน้ากากอนามัย ควรใช้เพียงครั้งเดียว thaihealth


แฟ้มภาพ


ให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับ "หน้ากากอนามัย" ระบุว่าควรใช้ครั้งเดียว นำมาซักใช้ซ้ำไม่ได้ เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ที่สำคัญประชาชนทั่วไปควรใช้หน้ากากผ้าเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชน


ทั้งนี้ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า กรณีมีข่าวการจับกุมผู้นำหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาจำหน่ายนั้น ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หลอกลวง และเป็นอันตรายต่อประชาชน เนื่องจากหน้ากากอนามัยออกแบบเพื่อการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่สามารถซัก รีด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังผู้ที่ฉวยโอกาส ควรซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน


การใช้หน้ากากป้องกันโรคนั้น ควรใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ที่รักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง ควรใช้ชนิด N95 ส่วนกลุ่มบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกโรค และผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์


สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น บุคลากรสาธารณสุขที่ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้า คือ สามารถนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก และเย็บใช้ได้เอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ