หนุ่มรุ่นใหม่กับการเสริมสร้างสุขภาพให้คนชายขอบ

 

 หนุ่มรุ่นใหม่กับการเสริมสร้างสุขภาพให้คนชายขอบ

          คนดีแห่งเมืองตะนาวศรีวันนี้ คือตัวอย่างของคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ชายขอบไร้สัญชาติทั้งหลายให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นคน และมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยอย่างที่พวกเขาควรจะได้

 

          พีระพงศ์ ชวนช่อสุวรรณ หนุ่มไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงคือชื่อของเด็กหนุ่มผู้นั้น เขาทำงานในฐานะของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตร ณ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ความมุ่งมั่นและตั้งใจใจการทำงานของเขา ที่ใครได้สัมผัสก็ล้วนต้องยอมรับว่า เต็มเปี่ยมเกิน 100 นี้ มีที่มาจากหลักสำคัญ 3 ข้อคือ

 

 

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 

          ก่อนจะมาเป็นพีระพงศ์ ในวัย 33 เช่นทุกวันนี้ เขาก็เหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วไป ที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปกับการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ตกเย็นก็ตั้งก๊วนกับเพื่อนในที่ทำงานกระดกแก้วเหล้าสรวลเส เฮฮาไปตามประสา กระทั่งมีโอกาสมาทำงานช่วยเหลือเด็กชนเผ่าไร้สัญชาติกับมูลนิธิศุภนิมิตร จึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาได้พบปะพูดคุยกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็กๆ

 

          และนั่นทำให้เขาเริ่มได้คิดว่า ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่สำคัญของเด็ก หากเขายังดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่สามารถสอนให้เด็กๆ เชื่อได้ว่า เหล้า บุหรี่ไม่ใช่สิ่งดี  เมื่อคิดได้ดังนี้ เขาจึงเลิกเหล้าและบุหรี่อย่างเด็ดขาด และยังหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลัง

 

ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 

          เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนได้แล้วพีระพงศ์ก็นำการออกกำลังที่เขาหันมาทำเป็นประจำให้กลายเป็นเครื่องมือในการชักชวนเด็กๆ และวัยรุ่นในหมู่บ้านมาร่วมรับผิดชอบทำกิจกรรมออกกำลังร่วมกัน

 

          ระหว่างกิจกรรมออกกำลังกาย พีระพงศ์จะสอดแทรกความรู้และชักจูงให้เด็กๆ เข้าใจถึงอันตรายของอบายมุขทุกชนิด ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ จนทำให้เด็กๆ ในหมู่บ้านหลายคนรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของอบายมุขเหล้านั้น .. และไม่เพียงแต่เด็กๆ ยังมีผู้ใหญ่ในชุมชนบางคนที่เขาสามารถชักจูงให้ ลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่ได้ด้วย โดยนำประสบการณ์ของเขามาเป็นตัวอย่าง

 

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

 

          ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้า บุหรี่ หรือการทำงานเพื่อช่วยเด็กชายขอบด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสัญชาติ และความเป็นธรรม ที่หลายคนบอกว่า ยากนั้น พีระพงศ์ค้นพบว่า ทุกเรื่องล้วนเริ่มมาจาก จิตใจถ้าทำจิตใจให้เข้มแข็งและมุ่งมั่น ทุกปัญหาทุกอุปสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะฟันฝ่าไปได้

 

          ไม่น่าแปลกในที่ทุกวันนี้ พีระพงศ์จะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ แถมยังเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

update 27-01-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code