หนุน ‘รถโดยสารสาธารณะลดอุบัติเหตุทางถนน’

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


หนุน 'รถโดยสารสาธารณะลดอุบัติเหตุทางถนน' thaihealth


สคอ.หนุน “ รถโดยสารสาธารณะลดอุบัติเหตุทางถนน” อุดรธานี


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ “ รถโดยสารสาธารณะลดอุบัติเหตุทางถนน” จังหวัดอุดรธานี (คนเห็นคน) ขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ – รถตู้รับส่งนักเรียน โดยมีนายไกรสร แจ่มหอม นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการใช้รถสาธารณะที่ปลอดภัย ร่วมด้วย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมรณรงค์ ลดเร็ว ลดเสี่ยง สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวีทารา ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

Shares:
QR Code :
QR Code