หนุนใช้กฎหมาย คุมเหล้า-บุหรี่

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคเผย การแก้และลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ควรทำพร้อมกันด้วยการบังคับใช้ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้เสร็จภายในปีนี้

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่นั้น ไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ สิ่งสำคัญและจะทำให้มาตรการลดผลกระทบได้จริง คือ การบังคับใช้กฎหมาย โดยปัจจุบัน สสส. ได้สนับสนุนงบฯเพื่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมควบคุมโรค มีหน้าที่ดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงกฎหมายลูกที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีขนาด ร้อยละ 85 ซึ่งจะบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปลายปีนี้ เป็นต้น

นพ.สมานกล่าวว่า การที่บริษัทบุหรี่เดือดร้อนหนักขู่ฟ้อง สธ. จากการที่ออกประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนใหญ่ขึ้น ถือว่ากฎหมายนั้นมีประสิทธิผลสูง และจะมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ คือ ลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ลงได้ ก็น่าจะต้องรีบนำออกมาใช้และบังคับใช้อย่างเข้มงวดสูงสุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ