หนุนสร้างสุขอนามัยเด็กไทยแนะกิน เล่น สมวัยสุขภาพดี รับเออีซี

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม โดยรับประทานอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และนม ซึ่งโรงเรียนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “สุขอนามัยเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพฯ ว่า กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็ก ภายใต้การดำเนินงานต่างๆ อาทิการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี เนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาเด็กไทยอ้วน ผอม เตี้ย โดยจากผลสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) ปี 2554 พบว่า เด็กไทยมีสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน1.2 ล้านคน แบ่งเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คน ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

จากการสำรวจโภชนาการเด็กไทยพบว่า เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมองและจิตใจ ช่วยเพิ่มความสูง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การสะสมมวลกระดูกและการควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กวัยเรียน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เด็กอายุ 4-5 ปี เป็นวัยที่ชอบวิ่ง กระโดด ปีนป่ายเตะลูกบอล ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ดี เด็กอายุ 6-12 ปี เป็นวัยที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาที่เล่นเป็นทีม ซึ่งมีกฎและกติกาที่ไม่ซับซ้อน แต่เด็กทุกกลุ่มวัยยังต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของครูหรือผู้ปกครองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า เนื่องในวันที่ 11 มกราคม 2557 เป็นวันเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยกิน เล่นสมวัยสุขภาพดี สร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬากล้าแสดงออกและการเข้าสู่สังคมเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (aec) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน ถือเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงโดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน อาทิ เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมด้านโภชนาการและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีระบบดูแลและการให้บริการคัดกรองสุขภาพนักเรียนโดยความร่วมมือจากกุมารแพทย์และพยาบาลในโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจร่าเริงสดใส

“ด้านการรณรงค์ให้เด็กไทยมีสุขภาพและสุขลักษณะที่ดีนั้นกรมอนามัยแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการและครบ 5 หมู่ โดยจะต้องให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย และเป็นการช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเน้นการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ให้ได้ เหงื่อและควรงดกิจกรรมประเภทดูทีวี เล่นเกมส์ แต่เปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายมากๆ งดกินของหวาน เช่น ลูกอม น้ำหวาน น้ำอัดลมชาเขียว ฯลฯ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น” ดร.นพ.พรเทพ กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

Shares:
QR Code :
QR Code