หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย  thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชัย  อัศรัสกร  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมีนางศรีรัตน์    วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่  ทั้งนี้ เพื่อผนึกกำลังทางสังคม ให้ลดปริมาณการใช้น้ำลงในช่วงเล่นสงกรานต์ ด้วยการเชิญชวนประชาชนให้ออกแบบนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ที่ยังคงความสนุกสนาน พร้อมหนุนพื่นที่ให้จัด Zoning ปลอดเหล้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย  ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “สงกรานต์บ้านเราปีนี้ประสบกับสภาวะภัยแล้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์หามาตรการและแนวทางการใช้น้ำให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณค่าความหมายของงานประเพณีสงกรานต์ในแบบวิถีไทย โดยรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยการใช้ผ้าไทย ผ้าซิ่น ผ้าเมือง ผ้าขาวม้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์”


หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย  thaihealth


“สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” ของ สสส.และเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ด้วยการจัด Zoning ปลอดเหล้า พร้อมหากลวิธีในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากสุด นับว่าเป็นความพยายามร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของประเทศ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว


นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงนโยบายการรณรงค์ว่า  “สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น รณรงค์สนับสนุนให้พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2549 หนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและเจ้าภาพจัดงานให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่เล่นน้ำต่างๆเข้าร่วมกว่า 150 แห่ง ในจำนวนนี้มีถนนเล่นน้ำที่รู้จักกันดีในนาม ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ


“เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง สสส.จึงเสนอแนวทางเล่นสงกรานต์ดังนี้ 1) การใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นน้ำอย่างประหยัด 2) ฟื้นคืนคุณค่าและมิติทางวัฒนธรรมประเพณีไทยกลับมา   3) จัด Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย  พื้นที่ตัวอย่างของการเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำนั้นมีบางพื้นที่เล่นก่อนหน้านี้บ้างแล้ว คือถนนข้าวเหนียว ซึ่งนวัตกรรมวิธีการเล่นน้ำเรียกว่า “ซิดแทนสาด” คือการปะพรมน้ำ แทนการสาดน้ำโดยใช้ขวดน้ำเจาะและสะบัด ทั้งนี้การหันกลับไปให้คุณค่าความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งการละเล่นแบบไทยๆ การใช้ผ้าไทย การรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ การละเล่นย้อนยุค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ในการส่งเสริมการเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ร่วมกัน” นพ.คำนวณ กล่าว


หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย  thaihealth


คุณวิชัย  อัศรัสกร  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ในวิกฤตภัยแล้งว่า “ทางหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจ และมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้ด้วยดี   ที่ผ่านมาได้จับมือกับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 30  อีกทั้งร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลดการใช้น้ำแก่ภาคธุรกิจให้ขยายไปทั่วประเทศ 


หอการค้าไทยขอเชิญชวนให้ประชาชน ออกมาเล่นสงกรานต์โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีเล่นน้ำ จากการสาดน้ำเป็นการประพรมน้ำแทน  พร้อมร่วมกันจัดเป็น Zoning พื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ตลอดจนการร่วมกันฟื้นคุณค่าความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมนำมาซึ่งความสุขใจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น  ทั้งนี้หอการค้าไทยพร้อมจะส่งสัญญาณไปยังภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ให้ร่วมกันผลักดันเต็มกำลังในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code