หนุน“สบทะลำปาง”สู่หมู่บ้านเข้มแข็งจัดการขยะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


หนุน“สบทะลำปาง”สู่หมู่บ้านเข้มแข็งจัดการขยะ thaihealth


"สสส." หนุนชาวบ้านสบทะลำปาง ระดมพลังตั้งกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ไม่มีปัญหาขยะ เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งในการจัดการกับขยะ


ปัญหาขยะนับวันจะมีมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ที่เกิดปัญหาขยะล้นเมือง จากจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เช่นเดียวกับที่ บ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาจากขยะ แต่ชาวบ้านได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ได้ช่วยกันดูแลขยะ โดยเริ่มจากที่บ้าน ให้ทุกครัวเรือนจัดการกับขยะจากมือของตนเอง ก่อนที่จะนำขยะออกสู่นอกบ้าน เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของชุมชน และการจัดเก็บต่อไป จนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ มีความเข้มแข็งการจัดการกับปัญหาขยะ และเป็นหมู่บ้านสีเขียว


นางนุช วงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสบทะ และประธานกลุ่มคัดแยกขยะของหมู่บ้าน กล่าวว่า การทิ้งขยะอย่างผิดวิธี ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ดีตามมา ทั้งในบ้านเรือน และในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงระดมพลังช่วยกันจัดการกับเรื่องขยะ ด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อให้ทุกบ้านเรือน และหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ไม่มีปัญหาขยะ จึงได้มีการตั้งกลุ่มคัดแยกขยะขึ้นเพื่อดำเนินงาน โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาส และนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการหนุน“สบทะลำปาง”สู่หมู่บ้านเข้มแข็งจัดการขยะ thaihealthเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน กระทั่งสามารถดำเนินงานขับเคลื่อนจนเกิดความสำเร็จได้จากพลังของทุกคนในหมู่บ้าน


นางนุช กล่าวต่อว่า โดยในหมู่บ้านมีการจัดที่ทิ้งขยะต่าง ๆ ไว้เด่นชัด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการคัดแยกเข้ามา เริ่มจากขยะอินทรีย์ ที่จะมีการสานล้อมไม้ไผ่ไว้ทั้งหมด 4 จุดใหญ่กระจายในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านนำเศษใบไม้ ใบหญ้า และเศษอาหารมาทิ้งในจุดดังกล่าว ซึ่งหากเต็มแล้วถือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักที่ดีในการนำไปใช้กับต้นไม้ ทั้งตามครัวเรือน พื้นที่การเกษตร และตามต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่วนขยะรีไซเคิล ที่เป็นขวดน้ำพลาสติกนั้น หมู่บ้านที่มีกลุ่มอาชีพของประดิษฐ์ ก็จะนำมาทำเป็นของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ และดอกไม้พลาสติกตกแต่ง ก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และชาวบ้านได้อีกทาง และขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ก็จะนำไปขาย เพื่อนำเงินเข้ากองทุน ในการพัฒนาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีมติที่ตรงกันว่า ในงานพิธีศพ ไม่ควรให้เกิดการเผาพวงหรีด จึงมีข้อตกลงกันว่า พวงหรีดในงานศพ จะถูกเก็บไว้ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นงานประดิษฐ์อื่น ๆ หรือเก็บไว้ใช้กับงานศพต่อไป รวมทั้งการตรวจวัดสุขภาพร่างกายทุกวันพุธ หากใครในหมู่บ้านต้องการตรวจวัดความดัน และสุขภาพเบื้องต้น ก็ให้นำขยะรีไซเคิลมาแลกกับงานบริการ


"ผ่านมากว่า 8 ปี แล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ช่วยกันคัดแยกขยะจากการระดมพลังกันในหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านรักษ์สุขภาพ ควบคู่กับการจัดการขยะอย่างอย่างเนื่อง จนทำให้บ้านสบทบ เป็นชุมชนเข้มแข็ง สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่"นางนุชกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ