หนุนปลูกผักเกษตรอินทรีย์สร้างสุขภาพดี

          สสส. หนุนปลูกผักเกษตรอินทรีย์  เพิ่มรายได้ผ่านแหล่งจำหน่ายสินค้า


/data/content/26649/cms/e_dghjmnoquy26.jpg


          รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์ "รวมพล ชวนคนปลูกผัก" กล่าวว่า แผนอาหารเพื่อ สุขภาวะ (ปี 2558-2560) ตามเป้าหมายของ สสส. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ เพิ่มรายได้ผ่านแหล่งจำหน่ายสินค้า โดยจากโครงการบ้านแสนรักษ์ ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม สามารถผลิตได้มากกว่าวันละ 1 ตัน อาทิ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง เป็นต้น


          รศ.นพ.ปัญญากล่าวต่อว่า เป้าหมายต่อไปคือรณรงค์ในสถานศึกษา โดยจะใช้พื้นที่ใน จ.นครปฐม สร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ครบวงจรผ่านการฝึกอบรม และจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม โดยโครง การเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ นับเป็นศูนย์ กลางประสานการเรียนรู้ ยินดีที่จะเผยแพร่วิทยาการการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกเกษตรกร


 


 


     ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code