หนุนทุกศาสนา ทำ ‘ธรรมนูญสุขภาพ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนุนทุกศาสนา ทำ 'ธรรมนูญสุขภาพ' thaihealth


ขยายผลธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 หนุนทุกศาสนาทำธรรมนูญสุขภาพ


นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในประเทศไปเมื่อปลายปี 2560 นั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ครม.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก งานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายผลไปสู่ศาสนาอื่นๆ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สปสช. ประสานมายัง ศน. เพื่อเชิญชวนผู้นำศาสนาต่าง ๆ ร่วมกันทำข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพของแต่ละศาสนาด้วย และขยายผลไปสู่ศาสนิกของแต่ละศาสนาด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ศน. ได้เชิญผู้นำศาสนามาร่วมประชุมหารือการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแล้ว ซึ่งทุกศาสนาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้นำศาสนาและ ศาสนิกด้วย


"ผมมองว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของสุขภาพผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนา และเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ โดยมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นต้นแบบ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งแรกนี้เป็นเพียงการบอกกล่าวแต่ละศาสนาว่า มีเรื่องนี้เพื่อไปหารือว่า จะสนใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากสนใจก็สามารถแจ้งมาที่ ศน.เพื่อที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของแต่ละศาสนา โดยเน้นย้ำว่าเป็นการดูแลกันเอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยส่งเสริมในวิธีการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การดูแลสุขภาพเกิดประสิทธิภาพต่อไป" อธิบดี ศน.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code