หนุนคนไทยออกกำลังกาย ขานรับปฏิญญากรุงเทพฯ

เรื่องโดย  :  เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ team content www.thaihealth.or.th


หนุนคนไทยออกกำลังกาย ขานรับปฏิญญากรุงเทพฯ thaihealth

แฟ้มภาพ


ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และผลักดันให้ประชากรของตนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกร้อยละ 5.5 หรือ ประมาณร้อยละ 3.2 ล้านรายต่อปี


จากรายงานผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 6 หรือ ISPAH 2016 Congress โดย สสส. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วม และองค์การอนามัยโลกเป็นผู้สนับสนุนหลัก พบว่าเด็กและผู้สูงอายุในปัจจุบัน ถูกตรึงไว้กับหน้าจอมากขึ้น จนเกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยแต่ละวันใช้เวลาติดจอถึง 6-7 ชั่วโมง ทั้งนี้ ภายในการประชุมได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 6 ข้อ และประกาศดำเนินการตามข้อเรียกร้องในปฏิญญาดังกล่าว


และเมื่อไม่นานนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ขานรับปฏิญญากรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายของทำเนียบรัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ ในทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00-16.30 น. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำคณะรัฐมนตรี และข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาล นำร่องออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ข้าราชการ โดยการออกกำลังกายครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเต้นแอโรบิก จานร่อน ห่วงยาง เดิน ยืนแกว่งแขน และวอลเลย์บอล บรรยากาศเป็นไปด้วยความผ่อนคลาย


หนุนคนไทยออกกำลังกาย ขานรับปฏิญญากรุงเทพฯ thaihealth


นางประทุม พลับแดง เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกทำเนียบ บอกว่า ปกติเป็นคนออกกำลังกายและดูแลสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อได้รู้ว่ามีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกวันพุธ ก็ยินดีมากที่หน่วยงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ เพราะเวลาทำงานก็นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน แทบไม่ได้ลุกไปไหน ก็จะเห็นว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจกันมาร่วมกิจกรรม ซึ่งท่านนายกฯ ได้บอกแล้วว่าเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ไม่ได้เข้มงวดแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในสถานที่ทำงาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีอีกด้วย


ขณะที่ นางสาวญาณิน สีเหนี่ยง นักสื่อสารกลยุทธ์สำนักโฆษก ประจำทำเนียบรัฐบาล แสดงความคิดเห็นว่า การออกกำลังกายในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยให้ผ่อนคลายจากการทำงานทั้งวัน เพราะต้องทำงานเร่งรีบ สายตาจ้องแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งการกำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้ง ก็เหมือนเป็นการบังคับให้เราออกกำลังกายไปในตัวด้วย เพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายอยู่แล้ว นอกจากกิจกรรมนี้จะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น


ด้าน นางสุดา พงศ์ศรีตรีเนตร นักจัดการงานทั่วไป ประจำทำเนียบรัฐบาล เห็นด้วยกับการมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการในทำเนียบ เพราะช่วงนี้กระแสของคนรักสุขภาพมาแรง จะเห็นว่าคนออกมาวิ่งหรือปั่นจักรยานกันมากขึ้น รู้สึกดีที่หน่วยงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ถือเป็นการเพิ่มพลังลดความเครียดจากการทำงานได้ เพราะเมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้ว ก็จะทำให้ร่างกายสดชื่น เป็นการส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย


นอกจากนี้ ภายหลังจากการประกาศมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  นานาชาติยังได้ชื่นชมรัฐบาลไทย ที่ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ โดย ศ.ดร.ฟิโอน่า บูล ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (The International Society for Physical Activity and Health – ISPAH) ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย ในระหว่างการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 9 (9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai 2016) ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย และเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและทำทันที ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน


การหยุดภาวะเนือยนิ่ง มีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs  และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของรัฐบาล ทั้งยังเป็นการส่งเลริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code