หนุนกิจกรรม ‘คนเคลื่อนเมืองเชียงใหม่’

สสส. หนุนกิจกรรม "คนเคลื่อนเมืองเชียงใหม่" เน้นส่งเสริมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรม ให้เยาวชนคนรุ่นหลังเรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของประเพณี


หนุนกิจกรรม ‘คนเคลื่อนเมืองเชียงใหม่’ thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัษจก์ บุณยสุรัตน์ ประธานโครงการพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดกิจกรรม "คนเคลื่อนเมือง" ครั้งที่ 2 ณ ลานสนามหญ้าหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการหลากหลายตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม ในการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ปลุกจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด มีความภูมิใจที่จะดำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืน โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และอบจ.เชียงใหม่ให้การสนับสนุน


ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ การประกวดบ้านสวยสวนงาม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การจัดกาดหมั้วครัวฮอม กิจกรรมต๋ามประทีปส่องฟ้า กิจกรรมยอสวยไหว้สา การประกวดบ้านสวยสวนสวย เป็นต้น


หนุนกิจกรรม ‘คนเคลื่อนเมืองเชียงใหม่’ thaihealth


นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมคนเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีจุดประสงค์ต้องการให้เยาวชนที่กำลังเติบโต ได้เห็นถึงกิจกรรมเหล่านี้ ว่าสำคัญต่อเมืองเชียงใหม่แค่ไหน ให้ทุกคนได้เรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และให้มีความภูมิใจที่จะดำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืน ซึ่งกลุ่มต่างๆ ก็จะมีการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้กับเยาวชน โดยกิจกรรมนี้ก็จะคงอยู่ต่อไปไม่รู้จักจบสิ้น ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็จะเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมากกว่า 700 ปีให้ดำรงอยู่คู่เมืองเวียงพิงค์ตลอดไป


ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย และเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,678,284 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษา "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยมีพญามังรายเป็นผู้สร้าง


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code