หนึ่งเสียง รับน้องปลอดเหล้า

แนวทางกิจกรรมสร้างสรรค์

หนึ่งเสียง  รับน้องปลอดเหล้า

 

นายธีระวัฒน์ หวานแก้ว คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 4 หรือ น้องอาร์มนายกสโมสร ม.รังสิต ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรม รับน้องปลอดเหล้าปีการศึกษา 2551 และเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องของ ม.รังสิตว่า ทางสโมสรนักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางร่วมกันถึงการจัดกิจกรรมรับน้อง และกำหนดเป็นกติกาที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ ห้ามจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมีกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง ส่อไปทางลามกอนาจาร และหยาบคาย เป็นต้น ซึ่งกติกาดังกล่าวนั้นจะถูกส่งให้รุ่นพี่ที่จะจัดกิจกรรมรับน้องได้รับทราบและปฏิบัติ

 

นอกจากนี้เรายังจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับน้อง เพื่อประสานกับรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมรับน้อง และรับแจ้งข่าวจากนักศึกษา หากพบว่ามีการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาที่เราห้ามเน้นย้ำอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการใช้นักศึกษาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุรับน้องที่ไม่เหมาะสมด้วย เมื่อได้รับแจ้งเหตุเราจะประสานไปยังอาจารย์เพื่อเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงที แต่ที่ผ่านมายังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากทุกคณะปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกันไว้

 

            อาร์ม ยังบอกด้วยว่า สำหรับรูปแบบกิจกรรมรับน้องที่ ม.รังสิต เน้นให้นักศึกษาทำ คือกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคี และรักสถาบัน

 

หากผู้ปกครองนักศึกษาคนไหนต้องการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะ เราก็จะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ เพราะถือว่าผู้ปกครองมีส่วนในการช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเช่นกันอาร์ม กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

Update: 7-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ