หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ภาพประกอบจาก : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า thaihealth


รมว.แรงงาน เร่งผลักดัน “ประกันสังคมถ้วนหน้า”  3  หมู่บ้านใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา สมัครผู้ประกันตน ม.40 ครบ 100%


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้าภายใต้โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกัน สังคม มีจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการประกันสังคม โดยได้มีการรณรงค์ให้มีการสร้างการรับรู้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2562 มีเป้าหมาย 1 ล้านคน


รมว.แรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทีมลงพื้นที่หมุนเวียนในแต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายประกันสังคม และจูงใจ  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในหลายจังหวัด เช่น จ.อุทัยธานี พะเยา สกลนคร และ พระนครศรีอยุธยา สำหรับในพื้นที่ ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มี 3 หมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% คือ หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 1 , หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 5


“ความสำเร็จจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างทั่วถึงผมเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมไทยให้เข้าถึงแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันแห่งการคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม เพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” รมว.แรงงาน กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code