หนังสือเสียง ส่งต่อเรื่องราวสู่โลกที่มืดมิด

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 2562


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนังสือเสียง ส่งต่อเรื่องราวสู่โลกที่มืดมิด thaihealth


แม้ว่าจะพิการทางสายตา แต่ผู้พิการเหล่านี้ก็ต้องการเข้าถึงความรู้ หรือได้รับความเพลิดเพลินจากหนังสือ แล้วจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเหมือนคนทั่วไป วิธีการอ่านด้วยตัวอักษรเบรลล์ก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่การฟังเป็นวิธีที่ง่าย สนุก และเข้าใจได้ง่ายกว่า จึงมีงานจิตอาสาที่เรียกว่า การอ่านหนังสือเสียง


“หนังสือระบบเดซี” เดซี (Daisy) มาจากคำว่า Digital Accessible Information System คือ หนังสือสื่อผสมนำเสนอข้อมูล ที่เป็นเสียงมนุษย์คู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่ง ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหนังสือเสียงได้โดยตรง ค้นหาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว สามารถข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ เช่น ไปตาม บท ย่อหน้า ประโยคหรือคำ มีเสียงบรรยายรูปภาพ แผนภูมิ ต่างๆ เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือของคนตาดีทั่วไป


วิธีจะอ่านหนังสือก็ง่ายๆ เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน Read for the Blind ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ ios เมื่อดาวน์โหลด มาแล้ว ก็สามารถเลือกหนังสือที่มีอยู่และยังไม่มีใครอ่าน หรือเลือกที่จะเพิ่มหนังสือที่ยังไม่มีในระบบ


วิธีการอ่าน


– อ่านตั้งแต่คำนำ สารบัญ อ่านทุกหน้า บรรยายรูปภาพ


– อ่านคำย่อแบบเต็ม เว้นคำที่ใช้เป็นสามัญ เช่น พ.ศ. ส.ส.


– อ่านเครื่องหมายที่อยู่ในคำนั้น เช่น ในวงเล็บ เครื่องหมายคำพูด


– อ่านแบบชัดถ้อยชัดคำ วรรคตอนถูกต้อง วรรคยุกต์ไม่เพี้ยน


– ออกเสียงควบกล้ำให้ชัดเจน


– เสียงดังฟังชัด อาจจะใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างไมค์ หรือหูฟัง


– ใช้ระบบเสียงสูง ต่ำ พอสมควร


– อ่านให้ฟังเป็นธรรมชาติ เหมือนพูดคุย ใส่สีสันได้


ข้อแนะนำสำหรับจิตอาสาที่อยากอ่านหนังสือเสียง คือ การอ่านอย่างสม่ำเสมอให้จบเล่ม หรือจบเรื่องที่ได้เพิ่มไว้ โดยพบว่า มีหนังสือจำนวนมากที่รอการอ่าน บางครั้งเป็นประกาศ หรือบทความต่างๆ ซึ่งคนตาบอดก็ต้องการรู้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นไม่ต้องอ่านทีละมาก ๆ แต่อ่านอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code