หนังสือถอดบทเรียน ‘เรื่องเหล้าในวงเล่า’

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่


หนังสือถอดบทเรียน 'เรื่องเหล้าในวงเล่า'  thaihealth


เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวหนังสือพื้นที่และความเจ็บปวดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านหนังสือถอดบทเรียน เรื่องเหล้าในวงเล่า พร้อมทั้งมีการเชิญคนที่เคยก้าวพลาดในคดียาเสพติดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน


วันที่ 28 มกราคม 2560 ในงานมหกรรมหนังสือ cmu book fair ครั้งที่ 23 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยาวชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้านภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการสานเวทีเสวนาโดยการเชิญกลุ่มตัวแทนเยาวชนที่เคยก้าวพลาดในคดียาเสพติด, ตัวแทนเยาวชนที่เคยทำงานบริการในร้านเหล้าสถานบันเทิง, กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำงานถอดบทเรียนในการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเล่าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการใช้เหล้า


โดยในเวทีเริ่มต้นจาก ตัวแทนเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด รวมไปถึงการยกระดับตัวเองไปเป็นผู้ค้ายาเสพติดและถูกดำเนินคดีด้วยการจำหน่ายยาเสพติดจำนวน 200 เม็ด แล้วเข้าสู่ระบบเรือนจำพร้อมทั้งได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทุกวันนี้เขาได้กลายเป็นคนต้นแบบในการที่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่เครื่องไว้ให้ก้าวพลาดพร้อมทั้งยังเป็นเสียงที่เรียกร้องให้กับคนที่เคยก้าวพลาดได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมแบบเท่าเทียม


หนังสือถอดบทเรียน 'เรื่องเหล้าในวงเล่า'  thaihealth


ต่อมาเป็นตัวแทนเยาวชนหญิงที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนามของสาวเชียร์เบียร์ ซึ่งเธอมีเหตุผลจากการไปประกอบอาชีพเนื่องจากมีรายได้ที่งามรวมไปถึงต้องการรายได้ที่จะไปช่วยเหลือตัวเองระหว่างการเรียน แต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งคนอื่นและตัวเองรวมไปถึงทรัพย์สินอีกด้วย จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ขาวได้เปลี่ยนแปลงมุมมองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องการที่จะสื่อสารกับสังคมเพื่อให้มองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติที่หลากหลายและมีความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันเพราะงานเหล่านี้อาจจะต้องการคนที่เข้าใจ รวมไปถึงการที่คนรุ่นใหม่จะหยุดดื่มได้นั้นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่านิยมการบริโภคการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการดื่มเหล้าทำให้ขาดสติและทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ดังนั้นจึงเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาต่อตนเองและสังคม


ส่วน นายนิติกร แก้วปัญญา แกนนำชมรมสะหลีดง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการนำเสนอบทเรียนจากการทำงานของชมรมนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการจัดทำคู่มือถอดบทเรียนเรื่องเหล้าในวงเล่า พื้นที่และความเจ็บปวดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาสำรวจวิจัยนานกว่า 4 เดือน เพื่อที่จะเข้าถึงผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลากหลายมิติผ่านกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้พิการ โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ Action learning ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มแกนนำนักศึกษารวมไปถึงบทเรียนสามารถที่จะทำให้เข้าใจมุมมองความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น


หนังสือถอดบทเรียน 'เรื่องเหล้าในวงเล่า'  thaihealth


ส่วนประสบการณ์ของน้องนักเรียนที่ถือว่ายังเป็นผู้ที่ไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่สำหรับบทเรียนและประสบการณ์ของพวกเขาบอกได้เลยว่าชีวิตกับการเข้าถึงเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก นักศึกษาและนักเรียนเป็นวัยที่ใกล้เคียงกันรุ่นพี่และรุ่นน้องจึงเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นำไปสู่การดื่มเหล้าในกลุ่มเด็กนักเรียนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าการดื่มเหล้าในนักเรียนนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่านักเรียนมีการดื่มที่มากขึ้นด้วย


อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นปัญหาสังคมที่ต้องการคำตอบจากคนในสังคมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการลดผลกระทบจากการใช้งานจะเป็นเรื่องราวอย่างไรและจะใช้มุมมองไหนในการแก้ไขปัญหา จงมองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หลากหลายมิติ เพราะว่าจะเป็นประตูบานใหญ่ที่นำไปสู่ปัญหาและการเกิดอาชญากรรมในสังคมหลายรูปแบบ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลในระดับครอบครัวและในระดับสาธารณะตามมาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code