หนังสั้น‘เล่าเรื่องโกง 2’ตีแผ่การโกงในสังคม

/data/content/26067/cms/e_ahjklnruz378.jpg


          สสส. จับมือ 6 ผกก.ดัง สร้างหนังจากหนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” ตีแผ่การโกงในสังคม จัดฉายให้ชมฟรีในโรงภาพยนต์ หวัง ปชช.เท่าทันการโกง พร้อมชวนลงนามต้านโกงทั่วประเทศ


          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชวนชมหนังสั้น 6 เรื่อง โดย 6 ผู้กำกับมืออาชีพ สร้างจากบทประพันธ์ในหนังสือรหัสลับคอร์รัปชัน เผยฉายฟรี! แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ หวังปลุกและปลูกจิตสำนักคนไทยรู้เท่าทันการโกง โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กล่าวว่า ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้จัดลำดับดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย พบว่ามีการทุจริตหรือมีค่าคะแนนในเรื่องความโปร่งใสที่ต่ำมาก ได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 (เดิมอันดับที่ 88) จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นการรณรงค์ให้สังคมไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายสังคมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มพลังพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในระยะยาว นำพาไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการโกงหรือการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่นับวันจะเป็นปัญหาลุกลาม เรื้อรัง และฝังรากลึกเกินกว่าจะเยียวยา ด้วย“โครงการ “เล่าเรื่องโกง” เฟส 2 (Corruption Literacy) “เล่าเรื่องเป็นหนัง จากหนังสือรหัสลับคอร์รัปชัน” ผ่าน 6 ผู้กำกับมืออาชีพ อาทิ ปรัชญา ปิ่นแก้ว กำกับเรื่องหิ้ว (บทประพันธ์โดยไมเคิล เลียไฮ), นนทรีย์ นิมิบุตร กำกับเรื่องสมปองนักข่าวแห่งตำนาน (บทประพันธ์โดยจรัล มานตรี), นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ กำกับเรื่องพันธภาวะ (บทประพันธ์โดยวัชระ สัจจะสารสิน), ปราโมทย์ แสงศร กำกับเรื่องสัตว์ ๒ นอ (บทประพันธ์โดยบินหลา สันกาลาคีรี), ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ กำกับเรื่องม่าเหมี่ยวถุงนั้น (บทประพันธ์โดยอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ), พัฒนะ จิระวงศ์ กำกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ (ร้อยเรื่องโกง) ที่นำเอาบทประพันธ์ในหนังสือรหัสลับคอร์รัปชันจากโครงการเล่าเรื่องโกงเฟส 1 จำนวน 22 เรื่องมา 5 เรื่อง เพื่อสร้างสรรค์เป็นหนังสั้นตามสไตล์ของผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีใจต่อต้านการโกงหรือคอร์รัปชัน มาใช้ศิลปะภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานรณรงค์แนวคิดต่อต้านการคอร์รัปชัน แล้วใช้สื่อสารกับสังคมในวงกว้างเพื่อปลุกและปลูกจิตสำนึกสังคมตระหนักถึงการโกงที่แฝงตัวอยู่ในสังคมรูปแบบต่างๆ


/data/content/26067/cms/e_bgjkmotuvx57.jpg


          “ซึ่งจากโครงการเล่าเรื่องโกงในเฟส 1 ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2555 ก้าวเข้าสู่โครงการเล่าเรื่องโกงเฟส  2 ในปีนี้ ถือเป็นการเคาะระฆังให้เสียงมันดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่รู้กันกว้างขวางมากขึ้น แต่พลังในการสื่อสารแบบนี้ก็ยังเป็นเสมือนการเริ่มต้นยังหวังอะไร 100% ไม่ได้ ก็คงต้องหารูปแบบในการปลุกและปลูกกระแสสังคมต่อไปในระยะยาว ซึ่งทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยกันแล้วจะเห็นผลได้กว้างขวางขึ้นตามมา” ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กล่าว


          ทั้งนี้นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สำหรับโครงการ “เล่าเรื่องโกง” เฟส 2 (Corruption Literacy) “เล่าเรื่องเป็นหนัง จากหนังสือรหัสลับคอร์รัปชัน” นี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ 1.เป็นการเปิดโปงกลการคอร์รัปชันให้สังคมได้มองเห็นและจะได้รู้เท่าทันการคอร์รัปชันเหล่านั้น 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 3.เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปะในสื่อต่างๆ ให้สามารถรับใช้สังคมและประชาชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์ และ 4.เพื่อให้ศิลปิน รวมถึงคนทำหนังสั้น ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและใช้เป็นสื่อกลางเพื่อสื่อสารกับสังคมต่อไป


          ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นางฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้กำกับเรื่องม่าเหมี่ยวถุงนั้น กล่าวว่า การโกง หรือการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการโกงกลายเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นกันในชีวิตประจำวันและอยู่รอบๆ ตัวเราจนกลายเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาเกิดเป็นความคุ้นชินไปแล้ว ซึ่งอะไรก็ตามที่สังคมคิดว่าคุ้นชิน นั่นถือว่า “เป็นโรคของสังคมอย่างหนึ่ง” โดยเฉพาะถ้าเด็กๆ  ที่จะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานั่นจะมีผลต่อสังคมแน่นอน หนังสั้นชุดนี้จึงหวังที่จะสื่อสารให้สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ดู โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กและเยาวชนได้ดูแล้วหนังสั้นชุดนี้จะทำงาน ทำหน้าที่ในระดับหนึ่ง เพราะอย่างที่เรารู้กันหนังนั้นเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงที่สามารถทำให้คนสนุก และได้เห็นแง่มุมของการโกงใกล้ตัวให้ฉุกคิดว่า “นี่คือการโกง” แล้ว “โกงมันส่งผลอย่างไร” เมื่อเด็กดูหนังแล้วย้อนมาดูตัวเชื่อว่ากระบวนการคิดบางอย่างอาจจะช่วยปรับและเปลี่ยนให้ “ไม่ยอมรับการโกง” ขึ้นมาได้บ้าง เพราะถ้าสังคม “ยอมรับการโกงได้” อนาคตก็จะมีแต่คนโกงเต็มไปหมด


/data/content/26067/cms/e_bdefgiklmos8.jpg


          ด้านอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ ผู้ประพันธ์เรื่อง ม่าเหมี่ยวถุงนั้น กล่าวว่า เรื่องสั้นจากหนังสือรหัสลับคอร์รัปชันที่ผู้กำกับแต่ละคนเลือกมาสร้างสรรค์เป็นหนังสั้นในครั้งนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่สะท้อนรูปแบบการโกงในแง่มุมต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวนักเขียนเอง และคนรอบข้าง หรือบางเรื่องก็เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจบางเรื่องอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่คือการโกง เมื่อสร้างมาเป็นหนังแล้วคนดูจะยิ่งรู้และเข้าใจมากขึ้นกว่าที่จะอ่านเพียงแต่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องสั้นในหนังสือที่มีมากถึง 22 เรื่อง 22 นักเขียน ซึ่งหากดูหนังแล้วอยากหาหนังสือรหัสลับคอร์รัปชันมาอ่านเพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ แล้วจะรู้ว่าเรื่องการโกงมีอยู่รอบตัวเราจริง “การโกงมันน่ากลัว แต่ถ้าคนในสังคมมองว่าการโกงเป็นเรื่องธรรมดา รู้เห็นการโกงจนชินแล้วไม่คิดว่าจะเดือดร้อนใครนั่นจะยิ่งน่ากลัวกว่า” ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาร่วมต่อต้านการโกง หรือ การคอร์รัปชันพร้อมกันทั่วประเทศ


          ส่วนนายปราโมทย์ แสงศร ผู้กำกับหนังสั้นเรื่อง สัตว์ ๒ นอ  กล่าวถึงเรื่องของการโกงว่า เราคือประชาชนคนหนึ่ง ถ้าดำเนินชีวิตร่วมกับการคนกลุ่มหนึ่งซึ่งโกงมาตลอดชีวิต แต่แสร้งเรียกสิ่งนั้นว่า ไม่ได้เป็นการโกง หาเหตุผล หลักการต่างๆ ขึ้นมาอ้าง เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัว คนตาดำๆ อย่างเราก็ต้องถูกเอาเปรียบไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ เพิกเฉยไปเรื่อยๆ ผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของกลุ่มคนเหล่านั้นไปเรื่อยๆ การทำหนังสั้นเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนในโครงการ “เล่าเรื่องโกง2” แม้จะไม่สามารถเรียกแก้ปัญหาการโกงที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างน้อยก็อาจจะปลุก และปลูก หรือกระตุ้นเตือน ช่วยให้มองคนข้างๆ คอยห้ามปราม ตักเตือนคนที่จะเริ่มโกงกันได้บ้างไม่มากก็น้อย หรือเหนืออื่นใดอย่างน้อยก็เพียงเพื่อเตือนตนเองให้สำนึกรู้ ว่ากำลังโกงอยู่ หรือไม่โกงอยู่ได้บ้าง ส่วนที่เลือกบทประพันธ์เรื่อง สัตว์ ๒ นอ  ของคุณบินหลา มาสร้างสรรค์เป็นหนังสั้นในครั้งนี้เพราะ เรื่องสัตว์ ๒ นอ เป็นเรื่องที่สื่อสารออกมาบอกว่าเราไม่ได้ชี้นิ้วไปที่ใคร  ว่าใครโกง ใครไม่โกง แต่กลับบอกเราว่าเราจะต้องอยู่กับประเทศที่เกิดการโกงแบบนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไร  ถ้ามีการโกงทั้งทรัพยากร โกงทั้งสิทธิ โกงทั้งความคิด และนอกจากนั้นเนื้อเรื่องนั้นยังสื่อให้เราได้กลับมามองตัวเองด้วยว่า เคยมีพฤติกรรมโกงหรือไม่


/data/content/26067/cms/e_bknqtuwyz236.jpg


          ทั้งนี้นายพัฒนะ จิระวงศ์ ผู้กำกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ (หนังสั้นเรื่องที่ร้อยเรื่องการโกงในแง่มุมต่างๆ ของหนังสั้นทั้งหมด)  กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ที่สนใจชมหนังสั้นเล่าเรื่องโกง เฟส 2 ครั้งนี้ทางโครงการได้ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเช่นเดียวกับโครงการ จัดให้มีการฉายหนังสั้นฉายรอบปกติ เวลา 10.00 น. ทั้งหมดรวม 5 สุดสัปดาห์ทั่วประเทศ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ฟรี! โดยวันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ที่ SF world Cinema  สาขา Central World, วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ที่ SF SFX Cinema สาขา Central พระราม 9, วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ที่ SFC Central ขอนแก่น, วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2557 ที่ SFC Central สุราษฎร์ธานี และปิดท้ายวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2557 ที่ SFX Maya เชียงใหม่ ซึ่งสามารถสอบถามและจองตั๋วชมหนังสั้นในแต่ละรอบได้แล้ววันนี้ที่ หรือ 02-612-6996-7 ต่อ 102 และ E-mail : [email protected] ทุกรอบฉาย ฟรี!


/data/content/26067/cms/e_bcdijmrsx689.jpg


          “ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมต้านการโกงและการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น ทางเครือข่ายจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการโกงร่วมกันแล้ว และต่อจากนี้จะขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมาร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการโกงร่วมกันที่หน้าโรงภาพยนตร์ตามรอบฉาย จากนั้นจะนำรายชื่อที่ได้ไปยื่นต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามจนยากแก้ไขต่อไป ดูรายละเอียดประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ได้ที่ www.artculture4health.com” นายพัฒนะ จิระวงศ์ กล่าว


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code