หนองบัวลำภู เปิดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


หนองบัวลำภู เปิดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว”  thaihealth


ชมรมคนห่วงหัวจับมือ สสส.จ.หนองบัวลำภู เปิดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เน้นกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชน นำร่องจังหวัดแรกของภาคอีสาน


เมื่อวานนี้ เวลา 14.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” โดยชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดหนองบัวลำภูจัดขึ้น เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยเด็ก มอบให้เด็กนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยสำคัญ คือ พ่อแม่ผู้ปกครองละเลยไม่ใส่ใจ และการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่องยากต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จากสาเหตุดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดโครงการผู้ว่าห่วงหัวขึ้น โดยจัดหาหมวกนิรภัยเด็กจำนวน 800 ใบ นำร่องมอบให้เด็กนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลเพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด พร้อมมีการปล่อยขบวนมอเตอร์ไซด์ผู้ว่าห่วงหัว นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนผู้ปกครองใส่ใจสวมหมวกนิริภัยให้กับบุตรหลานเพื่อปกป้องชีวิตเด็กและเยาชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการนำร่องจังหวัดแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Shares:
QR Code :
QR Code