หกล้มคร่าชีวิตปีละ 1,600 คน

          คร.เผยคนไทยตายจากการ "พลัดตกหกล้ม" สูงปีละ 1,600 คน สูงเป็นอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุ ห่วงแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เตือนลูกหลานสอดส่องดูแล แนะ 8 วิธีป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม


/data/content/24417/cms/e_dgilotux2368.jpg


          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า การพลัด ตกหกล้มเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มปีละ 424,000 คน เฉลี่ยวันละ 1,160 คน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 1,600 คน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 1 ใน 3 เป็นผู้ที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย ซึ่งเพศหญิงส่วนใหญ่พลัดตกหกล้มในตัวบ้านและในรั้วบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ ขณะที่เพศชายจะหกล้มบริเวณนอกบ้าน ขณะเดินทาง และในสถานที่ทำงาน

          สาเหตุของการหกล้มส่วนใหญ่มาจากพื้นลื่น สะดุดสิ่งกีดขวาง การเสียการทรงตัว พื้นต่างระดับ หน้ามืดวิงเวียน และสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม เช่น ถูกกระแทก ตกบันได เป็นต้น และภายหลังการพลัดตกหกล้มแล้ว ประมาณครึ่งหนึ่งมีอาการฟกช้ำ รองลงมาคือ มีอาการปวดหลัง และรุนแรงจนกระดูกหัก รวมทั้งเกิดความพิการและเสียชีวิตตามมา

          นพ.โสภณ แนะลูกหลานสังเกตผู้สูงอายุ  1.การมองเห็น  2.การเดิน การทรงตัว  3.ความผิดปกติทางด้านการรับรู้  4.ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา ได้แก่ ยาที่ทำให้ง่วงซึม 5.สภาพบ้าน 6.ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 7.ควรเปลี่ยนท่าช้าๆ 8.สำรวจสิ่งแวดล้อมหรือจุดเสี่ยงในชุมชน เช่น พื้นทางเดิน ถนน ที่สาธารณะ ฯลฯ


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code