ส.พ.ส.จัดประชุม “สถานประกอบการยุคใหม่…ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ”

ประชุม “สถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ชี้แจงว่า ขณะนี้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) กำลังดำเนินโครงการ “พัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวโครงการในกิจกรรมแรก คือ งานแถลงข่าวและประชุมผู้บริหารสถานประกอบการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานประกอบการยุคใหม่…ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ” ณ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2554  ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

“โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” เกิดจากแนวคิดที่มุ่งเน้น ที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ควบคุมการสูบบุหรี่ เหล้า การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็นเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอย่างบูรณาการและเป็นระบบอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะ ในที่สุด

ดร.จิรพล สินธุนาวา ผอ.แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ในวันเดียวกัน ดร.จิรพล สินธุนาวา อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ คุณไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนที่ 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และ ดร.นพ. ถวัลย์  พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานประกอบการยุคใหม่…ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อปลุกกระแสให้ผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ในหลากหลายมุมมองร่วมกันด้วยและ ส.พ.ส. ยังได้มีการจัดนิทรรศการ “ทำอย่างไรให้เป็น…สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดนิทรรศการปลุกกระแสการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อได้ที่ คุณขนิษฐา (02)441-5000 ต่อ 2317 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.smokefreeenterprise.org

 

 

 

 

ที่มา: โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code