‘ส้มตำไอโอดีน’เมนูสร้างสุขภาพ

/data/content/24854/cms/e_agijmnqvwx78.jpg


          กรมอนามัย รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ โดยเลือกเมนู “ส้มตำไอโอดีน” เป็นเมนูตัวอย่างรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของสารไอโอดีน


          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ว่า วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายนปีนี้ กรมอนามัยได้รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนเข้าใจเรื่องประโยชน์ของสารไอโอดีน โดยเลือกเมนู “ส้มตำไอโอดีน” ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน อาทิ น้ำปลาเสริมไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน มาเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร


          ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคขาดไอโอดีนแล้ว ยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย เพราะส้มตำถือเป็นอาหารจานหลักและเป็นที่นิยมของผู้คนเป็นจำนวนมาก มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากและมีส่วนประกอบเป็นผักและผลไม้ที่ให้คุณค่าทาง โภชนาการแก่ร่างกาย ไขมันต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอล และยังมีเส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณใยอาหารในกระเพาะ ทำให้อิ่มเร็ว ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนตัวของอุจจาระ ทำให้ขับถ่ายของเสียและสารพิษต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ อีกทั้งยังป้องกันโรคท้องผูกและริดสีดวงทวารด้วยเมนูส้มตำไอโอดีน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ร่างกายได้รับสารไอโอดีน เพราะในแต่ละวันร่างกายไม่สามารถเก็บสะสมไอโอดีนไว้ได้จึงต้องรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีนทุกวันๆ ละน้อยถึงจะเพียงพอ


          ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองและการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ สมองจะเติบโตช้ากว่าปกติและมีผลต่อสติปัญญา การขาดไอโอดีนในประชาชนทั่วไปทำให้ขาดความกระปรี้กระเปร่า ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย ถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงจะเป็นโรคเอ๋อ จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีแผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในระยะ พ.ศ.2557-2559 ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคขาดสารไอโอดีน เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัย ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


          1.การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย สร้างความร่วมมือองค์กร ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 2.เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า มีการผลิตและกระจาย เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ และบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 3.ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในกลุ่มเสี่ยง 4.สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีน โดยทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน และมีแผนงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น 5.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการตลาดเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง  6.การศึกษาวิจัยต่างๆ และ 7.มาตรการเสริม โดยสนับสนุนให้มีการบริโภคน้ำดื่มเสริมไอโอดีน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนจ่ายยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดนาน 6 เดือน อย่างต่อเนื่อง


​          “สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ กรมอนามัยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง สารไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา เช่น หมู่บ้านไอโอดีนจำลอง การเล่นเกมส์ให้ความรู้ การเลือกใช้เครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีน พร้อมทั้งสาธิตการปรุงเมนู “ส้มตำไอโอดีน” โดยฑูตไอโอดีน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของสารไอโอดีน และกรมอนามัยขอความร่วมมือในทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีน แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างกระแสทั่วประเทศ” อธิบดี กรมอนามัย กล่าวในที่สุด


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code