‘ส้มตำถาด’ อาจทำไตพัง

/data/content/25622/cms/e_behjmtuy1258.jpg


          สธ.เผยผลตรวจส้มตำถาดพบมีสารแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน 1.4 เท่า


          นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในส้มตำถาด โดยเฉพาะตัวถาดพบสารแคดเมียมเฉลี่ย 2.66 มิลลิกรัม/ลิตรส่วนการตรวจวิเคราะห์เนื้อส้มตำโดยตรงนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1. กรณีวางส้มตำลงบนถาดโดยตรงพบสารแคดเมียมเฉลี่ย 0.875 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 2. วางส้มตำบนใบตองเอาไว้บางส่วนพบสารแคดเมียมในระดับ 0.127 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 3. กรณีที่มีใบตองรองเอาไว้อย่างแน่นหนานั้นผลตรวจออกมาไม่พบสารแคดเมียม


          ทั้งนี้ จากการคำนวณตามสูตรมาตรฐานความปลอดภัยของสารแคดเมียม โดยยึดเกณฑ์เฉลี่ยอายุของประชากรไทยที่ 58 กิโลกรัม พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 66.5 ไมโครกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 1.4 เท่า อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงประชากรไทยมีสรีระค่อนข้างเล็ก บางคนน้ำหนักตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่เอามาคำนวณดังนั้นโอกาสในการได้รับสารแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานยิ่งมีมากขึ้น


          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า สารแคดเมียมเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษต่อไต และกระดูกหากได้รับสารดังกล่าวมาก จะทำให้เกิดภาวะไตวาย ปวดข้อกระดูก และมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ทั้งนี้หากจะรับประทานส้มตำถาดจริงต้องเลือกร้านค้าที่ใช้ถาดที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code