ส่องนก ส่องป่าสนกลางเมือง

ที่มา : มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ส่องนก ส่องป่าสนกลางเมือง thaihealth


เพราะป่าสน เป็นป่าที่อยู่ใจกลางเมืองสงขลา เป็นสิ่งสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมส่องนก เป็นกิจกรรมที่ต้องการดึงดูดให้คนในพื้นที่หันมาสนใจ ใส่ใจ การอนุรักษ์ป่าสนไว้ และเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าสน เพื่อให้ตระหนักเห็นความสำคัญของป่าสน


นาย นันทภพ ชูเสน ตัวแทนผู้จัดโครงการศึกษาระบบนิเวศป่าสนชายหาดเมืองสงขลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้คนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าสน ว่าป่าสนมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด โดยเอากิจกรรมส่องนกเข้ามาเป็นกิจกรรมเสริม เพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจ ป่าสนเป็นป่าที่อยู่ใจกลางเมืองสงขลา ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง จึงอยากให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ


“กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนการเรียนรู้ มีคนหลายๆ รุ่นเข้าร่วมกิจกรรม ก็เท่ากับการถ่ายทอดบทเรียนต่อคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าสน ” นายนันทภพ กล่าว


ส่องนก ส่องป่าสนกลางเมือง thaihealth


ด้าน นายภูวดล เวชชาชีวี ตัวแทนผู้จัดโครงการศึกษาระบบนิเวศป่าสนชายหาดเมืองสงขลา กล่าวว่า สิ่งที่ผมทำเพื่ออยากให้ชุมชนภายนอกเห็นความสำคัญของป่าสน และอยากให้คนในจังหวัดสงขลาช่วยกันอนุรักษ์ไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมและได้ศึกษาเรื่องระบบนิเวศของป่าสน ตอนนี้การรับรู้ของคนในพื้นที่อยู่ในระดับกลาง ให้ความรู้โดยการจัดกิจกรรม และต่อไปคือจัดเวทีสัมมนาสาธารณะ


 “โครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดี ได้พาผู้ร่วมกิจกรรมมาทำกิจกรรมด้วยกันเหมือนเป็นการมาพักผ่อน สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ คือ ได้เข้ามาดูสัตว์ ดูนก เห็นว่ามีนกหลายชนิดในพื้นที่นี้ และได้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้กลับไป เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เขาบอกว่าดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของป่าสน ” นายภูวดล กล่าว


นาย ประพันธ์ จันจม ตัวแทนผู้จัดโครงการศึกษาระบบนิเวศป่าสนชายหาดเมืองสงขลา กล่าวว่า จากการทำงานได้เห็นทุกคนมีความตั้งใจ เมื่อมีคนสงขลามาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตนก็ภูมิใจ รู้สึกภูมิใจที่มีเยาวชนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา เหมือนเป็นการสร้างเยาวชน ปลูกฝังให้เขาหวงแหนพื้นที่ตรงนี้


ส่องนก ส่องป่าสนกลางเมือง thaihealth


ด้านตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง ด.ญ.มัญชุนันท์ ยี่สิ้น ได้บอกเล่าความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ได้เดินป่า ได้ส่องนกแล้วรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรม ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องนก นกบางชนิดแตกต่างกันที่สี ขนาดตัว การอยู่อาศัยที่ต่างกัน”


ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “ส่วนตัวมองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องแบบนี้มีน้อย ซึ่งถึงกลุ่มเยาวชนที่สนใจเรื่องนี้จะมีไม่เยอะ แต่ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งอยู่กับเทคโนโลยี ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เหมือนปอด เป็นพื้นที่สีเขียว อาจจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะสืบทอดต่อไปของคนเมืองสงขลา”


บทสรุปกิจกรรม "ส่องนก ส่องป่าสนกลางเมืองสงขลา" ภายใต้โครงการ "ศึกษาระบบนิเวศป่าสนชายหาดเมืองสงขลา" ในอาณาเขตศึกษา 350 ไร่ วงเสวนาได้ร่วมกันเสนอแนะแนวคิดที่น่าสนใจ โดยพบว่าจากการศึกษาระบบนิเวศของแหลมสนอ่อน เป็นบริเวณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ป่าชายหาดมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ อาทิ ผักบุ้งทะเล ครามป่า หญ้าลอยลม นกกวัก นกอีลุ้ม เหยี่ยวแดง ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ดังนั้นหากต้องการให้ป่าสนมีสมดุล ต้องสร้างความเข้าใจต่อคนในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อดึงศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ฟื้นฟู ทรัพยากรที่มีให้คงอยู่ รวมทั้งการรับแรงหนุนเสริมของเยาวชนและนักวิชาการเกี่ยวกับการให้ความรู้ ข้อมูล กลไกทางกฎหมาย จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าสนเกิดความยั่งยืนมากที่สุดได้ในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ