ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร thaihealth


เกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล


ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความความคืบหน้า โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้สามารถปรับตัวอยู่กับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการเกษตรในระยะยาว โดยเกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจัง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ตามนโยบายไทยนิยมอย่างยั่งยืนของรัฐบาล


สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านท่าแฉลบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประธานกลุ่มชื่อ นางสาวณิชชากัญญ์ วงษ์จีนเพชร มีสมาชิก 35 คน รวมกลุ่มผลิตสินค้าจากเสื่อกก อาทิ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กล่องใส่เครื่องประดับ เสื่อพับ หมวก เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ