ส่งเสริมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ส่งเสริมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสมุทรปราการขอให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสมป้องกันโรคข้อเสื่อมและโรคในวัยชรา


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่เริ่มมีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมาก


จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคนจะมีอายุยืนยาวขึ้น จึงจำเป็นควรหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรใส่ใจโรคข้อเสื่อมและโรคที่เกิดขึ้นในวัยชราให้มากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อป่วยเป็นโรคข้อและกระดูก มักไม่ใส่ใจรักษา เข้าใจว่าเป็นโรคธรรมดาทั่วไป และคิดว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจนทำให้กระดูกเสื่อมลงเรื่อยๆ และอาจพิการถาวรได้ สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ข้อต่อของร่างกายมีการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดิน การว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิก อย่างไรก็ดีควรเลือกวิธีการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเอง


สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ลดหรืองดอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่น อาหารที่มีรสหวาน รสมัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ข้อได้รับความกระทบกระเทือน หรือเกิดการกระแทก เช่น ยกหรือแบกของหนักมากๆ หรือเล่นกีฬาที่มีการวิ่งกระโดด หมั่นบริหารข้อ และควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ