ส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน

featured

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้นวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. พร้อมด้วย มร.ชิฮารุ อิบาชิ ผู้จัดการทั่วไปสำนักส่งเสริมการกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ THAI-ACP ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ THAI-ACP (Training of Trainers) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2VpcphI

Shares:
QR Code :
QR Code