ส่งเสริมการอ่านเยือนถิ่นสุนทรภู่

 ส่งเสริมการอ่านเยือนถิ่นสุนทรภู่ 

 

สำนักอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 128 คน โดยนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดงานการอบรมครั้งนี้

 

นายมานพ  วาจาสิทธิ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และทีเค พาร์ค ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เทศบาลนครระยอง เปิดพื้นที่การอ่านผ่านแกนนำส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ ถ้าเราร่วมกันทำให้ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งระดับโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน รักการอ่านได้ เชื่อว่าจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก การส่งเสริมการอ่านเปรียบเสมือนสร้างแสงสว่างให้สังคม เป็นแสงแห่งปัญญา สามารถรักษาโรคที่เกิดจากความไม่รู้ด้วยความรู้ที่เกิดจากการอ่าน

 

สิ่งที่อยากเห็น คือ จะทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน และการทำให้เด็กมีความผูกพันกับการอ่านได้นั้น อันดับแรกต้องเริ่มจากครอบครัว ถ้าพ่อแม่อ่านให้ลูกเห็น ลูกก็อยากอ่านตาม จากนั้น จึงค่อยให้โรงเรียนต่อยอดส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก และการมีห้องสมุดก็จะช่วยเสริมเติมความรู้ให้แก่พวกเขา ทางเทศบาลฯ ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 แห่ง สนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือทุกวันศุกร์ แล้วค่อยมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันจันทร์ ขณะนี้ ห้องสมุดของเทศบาลฯ มีความหลากหลายในการส่งเสริมการอ่านมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพให้บุคลากรมากขึ้น เพราะลำพังเพียงเงินอย่างเดียว ไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ หากขาดซึ่งคนที่มีคุณภาพ สุดท้ายนี้ ขอให้บรรดาครู แกนนำ และผู้เข้าอบรมทุกคนสนุกกับกิจกรรมอบรม และนำความรู้กลับไปใช้กับเด็กๆ และขยายสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปท่านรองนายกเทศบาลฯ ฝ่ายการศึกษา กล่าวปิดท้าย

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านระดับชุมชนดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 26 กันยายน 2553 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) ผู้เข้าร่วมมีทั้งครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงผู้นำชุมชน อสม. เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เเผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

 

update : 05-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code