ส่งมอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย”

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ส่งมอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส่งมอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ รับมอบ


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยคุณคุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบให้โรงเรียนในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ กว่าหมื่นชุด


โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบมีดังนี้


• โรงเรียนในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกละ 9,200 เล่ม รวม 4 ปก จำนวน 36,800 เล่ม


• ห้องสมุด สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ทั่วประเทศ 909 แห่ง ปกละ 3,000 เล่ม รวม 4 ปก จำนวน 12,000 เล่ม


• ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 36 แห่ง ในห้องสมุดศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 แห่งและบ้านหนังสือ 158 แห่ง (จำนวนปกละ 711 เล่ม รวม 4 ปก) จำนวน 2,844 เล่ม


• โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 178 โรง (ปกละ 600 เล่ม รวม 4 ปก) จำนวน 2,400 เล่ม


• เครือข่ายส่งเสริมการอ่านในชุมชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 57 แห่ง (ปกละ 3,000เล่ม รวม 4 ปก) จำนวน 12,000 เล่ม


• โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 1,000 แห่ง และรถเข็นหนังสือในโรงพยาบาล 1,000 แห่ง (ปกละ 2,000 เล่ม รวม 4 ปก ) จำนวน 8,000 เล่ม


• โรงเรียนเอกชน ทั่วประเทศ 200 โรง (จำนวนปกละ 5 เล่ม รวม 4 ปก) จำนวน 4,000 เล่ม


ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือนิทาน – การ์ตูนชุด คุณตาป๋วย อึ๊งภากรณ์ 


• ผู้สร้างสรรค์เรื่องชุดหนังสือนิทาน – การ์ตูนชุด คุณตาป๋วย  :  คุณชมัยภร  แสงกระจ่าง


• ผู้สร้างสรรค์ภาพ เรื่อง ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : คุณเรืองศักดิ์  ดวงพลา และ คุณคาริญย์  หึกขุนทด


• ผู้สร้างสรรค์ภาพ เรื่อง นกพิราบผู้เสียสละ   :  คุณโอม รัชเวทย์ , คุณสละ  นาคบำรุง ,  คุณคาริญย์  หึกขุนทด และคุณจิรอร  สงวนนาม

Shares:
QR Code :
QR Code